แนะนำเพื่อนสมัครบัตร

บัตรเครดิตโลตัส วีซ่า

โปรโมชั่น เพื่อนแนะนำเพื่อน สมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า
สำหรับผู้แนะนำ กรณีแนะนำตามเงื่อนไข

แนะนำสมาชิกใหม่สมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า แนะนำสะสมได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2564 – 28 ก.พ. 2565
ผู้แนะนำรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท และผู้ถูกแนะนำจะต้องมียอดใช้จ่าย 3,000 บาท ภายใน 30 วัน

• แนะนำ 1 ท่าน  เลือกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท   
• แนะนำ 2 ท่าน  เลือกรับเครดิตเงินคืน 200 บาท   
• แนะนำ 3 ท่าน  เลือกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท   
• แนะนำ 4 ท่าน  เลือกรับเครดิตเงินคืน 400 บาท   
• แนะนำ 5 ท่าน  เลือกรับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท   


โปรโมชันสำหรับผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ 

• รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากบัตรอนุมัติ 
• พิเศษ! เมื่อผูกบัตรและใช้จ่ายครั้งแรกด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท 100 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากบัตรอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
 

* โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากด้านล่าง


 

ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจากโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลแนะนำเพื่อน 5 คน รับ 5,000 บาท

ผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกชื่อสมาชิก
นามสกุล*:
*กรุณากรอกนามสกุล
หมายเลขบัตรผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำ
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำให้ครบ
โทรศัพท์มือถือ*:
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ครบ
อีเมล*:
*กรุณากรอกอีเมล
*กรุณากรอกค่าในอีเมลให้ถูกต้อง
ข้อมูลเพื่อนที่ต้องการแนะนำ
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
หมายเหตุ:
1. ท่านสามารถเพิ่มจำนวนเพื่อนที่ต้องการแนะนำด้วยการกดเครื่องหมาย
2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ข้อมูลของผู้ที่ถูกแนะนำจะนำมาใช้สำหรับโครงการสมาชิกแนะนำเพื่อน
3. ก่อนที่ท่านจะกรอกข้อมูลเพื่อนที่ท่านแนะนำ ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนดำเนินการทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายชื่อที่ถูกแนะนำ ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ
*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับผู้แนะนำ

* เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับผู้แนะนำ
• ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า และแนะนำเพื่อนสมัครที่เคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส หรือ แนะนำเพื่อนสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.lotussmoney.com สามารถแนะนำเพื่อนเพิ่มได้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
• กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำเพื่อนผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส จะไม่สามารถแนะนำเพื่อนรายเดียวกันผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้อีก (ไม่นับซ้ำหากเป็นการแนะนำเพื่อนรายเดียวกันผ่านหลายช่องทาง)
• กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ถูกแนะนำทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายเก็บเอกสารประกอบการสมัครผ่านพนักงานรับ-ส่งเอกสาร หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนพิเศษ (กรณีต่างจังหวัด) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
• กรณีผู้ถูกแนะนำส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกับช่องทางที่ผู้แนะนำให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้แนะนำจะไม่ได้รับการนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนเพื่อนที่ถูกแนะนำ คือ บุคคลที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า อยู่ในปัจจุบัน หรือที่ได้ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติบัตรเครดิตเป็นรายๆเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครบัตร  ผู้แนะนำต้องติดต่อสอบถาม โทร 1712 เพื่อตรวจสอบจำนวนและสถานะการสมัครของผู้ถูกแนะนำ
• ผู้ถูกแนะนำจะต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า และชื่อ นามสกุล ของผู้แนะนำในใบสมัครช่องข้อมูลผู้แนะนำ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติบัตร และมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขตามหมายเลขบัตรของผู้แนะนำที่ผู้ถูกแนะนำกรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น
• กรณีพบรายชื่อผู้ถูกแนะนำซ้ำจากผู้แนะนำหลายท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลการสมัครบัตรตามลำดับที่บริษัทฯ ได้รับก่อนเป็นสำคัญ โดยยึดถือข้อมูลในระบบของบริษัทฯ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข และถูกนับเป็นผู้ถูกแนะนำตามรายการนี้แล้ว จะต้องไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่ผู้แนะนำมีการรับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้
• ผู้ถูกแนะนำต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่านตามเงื่อนไขรายการนี้  ซึ่งผู้แนะนำมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ดังนี้ - กรณีแนะนำตามเงื่อนไข 1-4 ท่าน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ - กรณีแนะนำตามเงื่อนไข 5 ท่านขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักของผู้แนะนำตลอดรายการ 
• ผู้แนะนำยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำทุกรายได้ยินยอมให้ผู้แนะนำจัดส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถูกแนะนำให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกลับไปยังผู้สมัครและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและ/หรือเรียกคืนตามมูลค่าของเครดิตเงินคืนที่ได้มอบให้แก่ผู้แนะนำในทุกกรณี หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลการแนะนำเพื่อนไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้ถูกแนะนำปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ ทั้งนี้หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ผู้แนะนำที่ได้รับเครดิตเงินคืนต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับ 
• สำหรับการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% นั้นทางบริษัทจะเรียกเก็บรวมกับยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตในรอบที่ท่านได้รับรางวัล  
• สำหรับเครดิตเงินคืน ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ถือเป็นรายได้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) ที่บริษัทฯ จะต้องนำส่งรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ที่ผู้แนะนำชำระนั้นให้กรมสรรพากร เพื่อนำไปคำนวณกับรายได้เพื่อเสียภาษี
• สำหรับเครดิตเงินคืนบริษัทฯ จะส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้แนะนำภายใน 30 มิ.ย. 65
• สงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่มีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีมอบเครดิตเงินคืน ให้แก่ท่าน
• สำหรับเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก ทอนเป็นเงินสดได้
• พนักงานขายและพนักงานที่ถูกว่าจ้างเพื่อขายบัตรเครดิตโลตัส วีซ่าไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*เงื่อนไขลูกค้าใหม่ที่ถูกแนะนำผ่านช่องทางเว็บไซต์

* เงื่อนไขรายการรับของสมนาคุณ เฉพาะการสมัครบัตรผ่าน Website* เท่านั้น

• สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า ที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากบัตรอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
• พิเศษ! เมื่อผูกบัตรและใช้จ่ายครั้งแรกด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท 100 บาทขึ้นไปภายใน 30 วัน นับจากบัตรอนุมัติ รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเครดิต 50 บาท
• เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า หรือยกเลิกบัตรไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสมัครบัตรผ่าน Website ในระหว่าง 1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 มี.ค. 65 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข
• การสมัครบัตรผ่าน Website หมายถึง การแจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทฯ ในเว็บไซต์หรือผ่านช่องทางออนไลน์อื่นใดของบริษัทและทำการสมัครบัตรของบริษัทฯ ไม่รวมการสมัครผ่าน UChoose
• กำหนดการรับเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน นับจากที่ใช้ตามเงื่อนไข
• คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก, หน่วยลงทุน, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
• ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม) เมื่อสมัครบัตรผ่าน Website ในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 มี.ค. 65
• สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บโดยอัตโนมัติ เมื่อบัตรแพลทินัม บียอนด์มียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 200,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า และเมื่อบัตรแพลทินัม รีวอร์ดมียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 100,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน/เป็นเงินสดได้
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบเครดิตเงินคืนให้ท่าน และสงวนสิทธิ์เรียกคืนเครดิตเงินคืนหากมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทฯ ให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด