โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต ชวนเพื่อนสมัครบัตรเครดิตโลตัส

บัตรเครดิตโลตัส

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต ชวนเพื่อนสมัครบัตรเครดิตโลตัส
สำหรับผู้แนะนำ กรณีแนะนำตามเงื่อนไข

แนะนำสมาชิกใหม่สมัครบัตรเครดิตโลตัส  แนะนำสะสมได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565
ผู้แนะนำจะได้
• แนะนำ 1 ท่าน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท /ผู้ถูกแนะนำ   
• แนะนำ 2 ท่าน รับเครื่องฟอกอากาศ OXYGEN รุ่น IM-003 มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง/ผู้แนะนำ 

ผู้ถูกแนะนำจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน 

โปรโมชันสำหรับผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ 

• รับเครดิตเงินคืน 15%* (สูงสุด 900 บาท) เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป นาน 3 รอบ นับจากบัตรอนุมัติ

* โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากด้านล่าง


 

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโปรโมชั่นแนะนำเพื่อนรับเครดิตเงินคืนหรือโค้ดช้อปปี้

ผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกชื่อสมาชิก
นามสกุล*:
*กรุณากรอกนามสกุล
หมายเลขบัตรผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำ
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำให้ครบ
โทรศัพท์มือถือ*:
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ครบ
อีเมล*:
*กรุณากรอกอีเมล
*กรุณากรอกค่าในอีเมลให้ถูกต้อง
ข้อมูลเพื่อนที่ต้องการแนะนำ
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
หมายเหตุ:
1. ท่านสามารถเพิ่มจำนวนเพื่อนที่ต้องการแนะนำด้วยการกดเครื่องหมาย
2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ข้อมูลของผู้ที่ถูกแนะนำจะนำมาใช้สำหรับโครงการสมาชิกแนะนำเพื่อน
3. ก่อนที่ท่านจะกรอกข้อมูลเพื่อนที่ท่านแนะนำ ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนดำเนินการทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายชื่อที่ถูกแนะนำ ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ
*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับผู้แนะนำ

*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับผู้แนะนำตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65
• ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส และแนะนำเพื่อนสมัครที่เคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส หรือ แนะนำเพื่อนสมัคร ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.lotussmoney.com สามารถแนะนำเพื่อนเพิ่มได้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
• กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำเพื่อนผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส จะไม่สามารถแนะนำเพื่อนรายเดียวกันผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้อีก (ไม่นับซ้ำหากเป็นการแนะนำเพื่อนรายเดียวกันผ่านหลายช่องทาง)
• กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ถูกแนะนำทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายเก็บเอกสารประกอบการสมัครผ่านพนักงานรับ-ส่งเอกสาร หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนพิเศษ (กรณีต่างจังหวัด) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
• กรณีผู้ถูกแนะนำส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกับช่องทางที่ผู้แนะนำให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้แนะนำจะไม่ได้รับการนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนเพื่อนที่ถูกแนะนำ คือ ผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตโลตัส อยู่ในปัจจุบัน หรือที่ได้ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติบัตรเครดิตเป็นรายๆเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำที่สมัครบัตรฯ ผู้แนะนำต้องติดต่อสอบถาม โทร 1712 เพื่อตรวจสอบจำนวนและสถานะการสมัครของผู้ถูกแนะนำ
• ผู้ถูกแนะนำจะต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิตโลตัส และชื่อ นามสกุล ของผู้แนะนำในใบสมัครช่องข้อมูลผู้แนะนำ  ทั้งนี้บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติบัตร และมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขตามหมายเลขบัตรของผู้แนะนำที่ผู้ถูกแนะนำกรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น
• กรณีพบรายชื่อผู้ถูกแนะนำซ้ำจากผู้แนะนำหลายท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลการสมัครบัตรตามลำดับที่บริษัทฯ ได้รับก่อนเป็นสำคัญ โดยยึดถือข้อมูลในระบบของบริษัทฯ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข และถูกนับเป็นผู้ถูกแนะนำตามรายการนี้แล้ว จะต้องไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่ผู้แนะนำมีการรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จากรายการส่งเสริมการขายนี้
• ผู้ถูกแนะนำต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่านตามเงื่อนไขรายการนี้  ซึ่งผู้แนะนำมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ดังนี้ / กรณีแนะนำตามเงื่อนไขครบ 1 ท่าน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ / กรณีแนะนำตามเงื่อนไขครบ 2 ท่านขึ้นไป รับเครื่องฟอกอากาศ OXYGEN รุ่น IM-003 มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักของผู้แนะนำตลอดรายการ
• ผู้แนะนำยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำทุกรายได้ยินยอมให้ผู้แนะนำจัดส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถูกแนะนำให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกลับไปยังผู้สมัครและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและ/หรือเรียกคืนตามมูลค่าของเครดิตเงินคืนที่ได้มอบให้แก่ผู้แนะนำในทุกกรณี หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลการแนะนำเพื่อนไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้ถูกแนะนำปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ ทั้งนี้หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• เมื่อครบกำหนดมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ถูกแนะนำทางโทรศัพท์ และทางอีเมลเพื่อยืนยันข้อมูลของผู้แนะนำให้สมัครบัตรเครดิตฯ อีกครั้งก่อนมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ หากไม่ได้รับการยืนยันทางใดทางหนึ่ง บริษัทฯจะยังไม่ดำเนินการมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จนกว่าจะได้รับการติดต่อและยืนยันภายใน 6 เดือนนับจากวันที่จบโปรโมชัน
ผู้แนะนำที่ได้รับเครดิตเงินคืนต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณที่ได้รับ
• สำหรับการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% นั้น สำหรับเครดิตเงินคืนทางบริษัทจะเรียกเก็บรวมกับยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตในรอบที่ท่านได้รับสมนาคุณ
• สำหรับการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% นั้น สำหรับของสมนาคุณทางบริษัทจะมีการส่งจดหมายแจ้งขั้นตอนวิธีชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• สำหรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ถือเป็นรายได้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) ที่บริษัทฯ จะต้องนำส่งรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ที่ผู้แนะนำชำระนั้นให้กรมสรรพากร เพื่อนำไปคำนวณกับรายได้เพื่อเสียภาษี
• สำหรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ บริษัทฯ จะส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้แนะนำภายใน 31 ต.ค. 65
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของรางวัลให้แก่ท่าน
• สำหรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้า หากพบว่าของสมนาคุณมีการชำรุดบกพร่องเสียหาย สมาชิกบัตรสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง และสามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ในระยะเวลา 60 วันนับจากได้รับของสมนาคุณ
• ราคาของสมนาคุณกำหนดโดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายเป็นการประมาณมูลค่า ณ วันที่ 15 ก.พ. 63
• พนักงานขายและพนักงานที่ถูกว่าจ้างเพื่อขายบัตรเครดิตโลตัส ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*เงื่อนไขลูกค้าใหม่ที่ถูกแนะนำผ่านช่องทางเว็บไซต์

* เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืน เฉพาะการสมัครบัตรผ่าน Website หรือ UChoose เท่านั้น
• เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ก.ค. 65
(สมาชิกเก่าที่ยกเลิกบัตรแล้วอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเริ่มแคมเปญสามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้) 
• รับเครดิตเงินคืน 15% หรือ 300 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อรอบ และรับเครดิตเงินคืนนาน 3 รอบ นับจากบัตรอนุมัติ (รวมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

รอบการใช้จ่าย (นับจากวันที่บัตรอนุมัติ)

ยอดใช้จ่ายสะสม

รับเครดิตเงินคืน

รอบที่ 1 : วันที่ 1 - 30

2,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

รอบที่ 2 : วันที่ 31 - 60

2,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

รอบที่ 3 : วันที่ 61 - 90

2,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

 
• กำหนดการรับเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีหลัก ภายใน 90 วัน นับจากที่ใช้ตามเงื่อนไข
• คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก, การซื้อหน่วยลงทุน, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
• การสมัครบัตรผ่าน Website หมายถึง การแจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทฯ ในเว็บไซต์หรือผ่านช่องทางออนไลน์อื่นใดของบริษัทและทำการสมัครบัตรของบริษัทฯ
• ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม) เมื่อสมัครบัตรผ่าน Website หรือ UChoose ในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ก.ค. 65
• สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บโดยอัตโนมัติ เมื่อบัตรแพลทินัม บียอนด์มียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 200,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า และเมื่อบัตรแพลทินัม รีวอร์ดมียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 100,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบเครดิตเงินคืนให้ท่าน และสงวนสิทธิ์เรียกคืนเครดิตเงินคืนหากมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด