ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard แผนรายปี ดีอย่างไร


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard แผนรายปี ดีอย่างไร

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard แผนรายปี มีดีที่ 4 คุ้ม...
คุ้ม 1: เพราะคุ้มครองสูงสุด ยาวนานต่อเนื่องถึง 120 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
คุ้ม 2: เพราะเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ต่อปี)
คุ้ม 3: เพราะค่าเบี้ยเท่ากันทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในเอเชีย หรือยุโรป
คุ้ม 4: เพราะไม่ต้องกังวลว่าได้ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแล้วหรือยัง
 
*หมายเหตุ ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
คำแนะนำ : ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง