ใบขับขี่ ใกล้หมด! จองคิวต่อออนไลน์เท่านั้น


Website_Cover.jpg


ขนส่งได้ออกมาตรการควบคุมจำนวนผู้ที่เข้ารับบริการช่วง covid-19 ด้วยการเปิดจองคิว วัน-เวลา ที่จะเข้ารับบริการผ่าน แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยเข้าทำการลงทะเบียน

  • สำหรับผู้ที่เคยจองคิวใน  DLT Smart Queue แล้วได้สิทธิเมื่อ 4-31 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา ให้ลงคิวใหม่ในช่วงวันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 64

  • สำหรับผู้ยังไม่เคยจอง ให้เริ่มจองคิวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

เอกสารขอใบขับขี่ 2564 และต่อใบขับขี่ 2564 เพิ่มเติมเอกสารใบรับรองแพทย์
ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถ ครอบคลุมทั้งการขอใหม่ การเปลี่ยนชนิด การต่ออายุ และการเปลี่ยนประเภท

Website_Body.jpg

เอกสารสำหรับขอใบขับขี่ รถยนต์และจักรยานยนต์ 2564

  1. บัตรประชาชนฉบับจริง

  2. ใบรับรองแพทย์ แบบมาตรฐานของแพทยสภามีสองส่วนคือ 1.ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง 2.ส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด (เอกสารใหม่)

เอกสารสำหรับต่อใบขับขี่ รถยนต์และจักรยานยนต์ 2564

  1. ใบขับขี่เดิม

  2. บัตรประชาชนฉบับจริง

  3. ใบรับรองแพทย์ แบบมาตรฐานของแพทยสภามีสองส่วนคือ 1.ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง 2.ส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด (เอกสารใหม่)

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ 2564 และต่อใบขับขี่ 2564 ยังคงเดิม เพิ่มเติมคือ แนะนำว่าควรอบรมก่อนไปทางออนไลน์สะดวกสุด ๆ


 

สนใจเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ คลิก

เช็คเบี้ยประกัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส หรือโทร. 02-627-8888


ติดตามข่าวสารและอัพเดทโปรโมชั่น ได้ที่ Facebook @Lotussmoney , Instagram @Lotussmoney , Youtube Lotussmoney