เช็คเลย! เจาะลึกความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองกรณีไหนบ้าง?


เช็คเลย! เจาะลึกความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองกรณีไหนบ้าง?


ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภทค่อนข้างที่จะมีแผนการคุ้มครองที่แตกต่างกัน รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยก็แตกต่างกัน โลตัสมันนี่พลัส ขอบอกว่าบางกรณีประกันภัยก็ไม่ได้ให้คุ้มครองให้กับรถยนต์ และผู้ขับขี่ จะมีกรณีไหนบ้างที่ประกันไม่คุ้มครอง ไปดูกันเลย

ไม่ทำประกันภัยรถยนต์ ไม่คุ้มครองแน่นอน

ไม่ทำประกันภัยรถยนต์ ไม่คุ้มครองแน่นอน | Lotus's Money Plus

ปกติแล้วรถทุกคันจะต้องทำประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งประกันประเภทนี้นับว่ามีการคุ้มครองอยู่ครับ เพียงแต่ว่าจะคุ้มครองแค่ “บุุคคล” เท่านั้น โดยจะคุ้มครองทั้งตัวเราและคู่กรณีแต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ “รถ หากเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน แล้วมีผู้บาดเจ็บและรถยนต์ที่เสียหาย พ.ร.บ.จะคุ้มครองจ่ายค่าเสียหายให้กับบุคคลที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต หรือ การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเกินความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ จึงเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเพิ่มเติมความคุ้มครองให้มีมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดได้

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ คุ้มครองอะไรบ้าง | Lotus's Money Plus

ประกันชั้น 1 คุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี คุ้มครองกรณีรถเสียหายจากไฟไหม้หรือสูญหาย รวมทั้งความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ส่วนการคุ้มครองคนในรถครอบคลุมทั้งกรณีเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันตัวผู้ขับขี่ ขณะที่การคุ้มครองคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นคน บ้าน หรือสิ่งของครอบคลุมทั้งคู่กรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต และรถคู่กรณีเสียหาย
• ประกันชั้น 2+ สำหรับรถเราคุ้มครองเฉพาะเมื่อชนแบบมีคู่กรณี แต่ในส่วนของรถเสียหายจากไฟไหม้หรือสูญหาย รวมทั้งรถเสียหายจากภัยธรรมชาติ และการคุ้มครองคนในรถที่ทำประกันและคู่กรณีไม่แตกต่างกับประกันชั้น 1
• ประกันชั้น 3+ สำหรับรถเราคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ชนโดยมีคู่กรณีเท่านั้น ส่วนการคุ้มครองคนในรถและคู่กรณีครอบคลุมเหมือนกับประกันชั้น 1
• ประกันชั้น 2 คุ้มครองในกรณีที่รถเสียหายจากไฟไหม้หรือสูญหายเท่านั้น ไม่รวมถึงเมื่อเกิดการชนหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในขณะที่การคุ้มครองคนในรถและคู่กรณีมีครอบคลุมเหมือนประกันชั้น 1
• ประกันชั้น 3 เป็นประกันที่ไม่มีการคุ้มครองตัวรถทำประกันไม่ว่าจะเกิดการชน ไฟไหม้ สูญหาย หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ แต่คุ้มครองคนในรถและคู่กรณีไม่แตกต่างกับประกันชั้นอื่น

กรณีไหนบ้าง? ที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง

กรณีไหนบ้าง? ที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง | Lotus's Money Plus

บางกรณีประกันรถยนต์ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหาย หรือไม่คุ้มครอง ด้วยข้อยกเว้นต่อไปนี้

• ขับออกนอกพื้นที่ประเทศไทย เช่น การขับเที่ยวต่างประเทศ
• ใช้รถยนต์ในทางผิดกฏหมาย เช่น ปล้น หรือขนยาเสพติด
• สายซิ่ง นำรถไปแข่งขันความเร็ว
• เมาแล้วขับ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
• รถถูกขับโดยคนไม่มีใบขับขี่ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฏหมาย
• นำรถไปลากจูงคันอื่น โดยไม่ได้ทำการคุ้มครองในส่วนนี้
• ใช้งานผิดประเภท เช่น จดไว้ว่าเป็นรถยนต์สำหรับส่วนบุคคลแต่นำไปใช้งานเชิงพาณิชย์

ประกันภัยแต่ละที่ แต่ละเจ้า ก็มีข้อยกเว้นหรือส่วนการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป ขอให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง หรือใครที่กำลังมองหา ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองครอบคลุมตลอดการเดินทางจากโลตัสมันนี่พลัส คลิกเลย

WEB_banner-Auto.jpg

WEB_banner-FB.jpg