5 ความเสี่ยงเรื่องเงินทองของคนไทย


financial-risk_640x400-(1).jpg

ลองมาดูกันว่าปัญหาทางการเงินที่รุมเร้าคนไทยอยู่มีอะไรบ้าง

  • ขาดแคลนเงินออม คนจำนวนมากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นออมเงินอย่างไร และคิดว่าตัวเองถูกรุมเร้าไปด้วยภาระ เลยตั้งหลักการออมให้ตัวเองไม่ได้ซะที 

  • ขาดการเตรียมพร้อมเรื่องเงินๆทองๆ คนไทยมีความพร้อมด้านการเงินสำหรับการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงที่ต้องรักษาตัวเป็นเวลานานน้อยมาก  

  • ขาดทัศนคติทางการเงินในเชิงบวก นี่ถือว่าเป็นความเสี่ยงข้อใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง เพราะถ้าคุณยังขาดทัศนคติในเชิงบวกกับเรื่องเงินๆ ทองๆ  แผนการเงินที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้

  • ขาดแผนการสะสางหนี้ที่ดี ทางที่ดีทำแผนการสะสางหนี้ออกมาให้ชัดเจนว่าปีนี้คุณจะกำจัดหนี้เท่าไหร่ ปีหน้าเท่านั้นเท่านี้ จะได้ปลอดความเสี่ยงในเรื่องหนี้

  • ขาดเงินที่จะเลี้ยงดูตัวเองในบั้นปลาย นี่เป็นปัญหาต่อเนื่องจากการที่ในช่วงวัยทำงานคุณไม่ได้สะสมเงินออมไว้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ

​กำจัดความเสี่ยงได้ แค่เริ่มจากใส่ใจเรื่องเงินทองก่อน แล้วค่อยวางแผนการเงินออมเงิน บั้นปลายชีวิตจะได้อยู่อย่างปลอดความเสี่ยง