สมัคร e-statement บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ง่าย ฟรี มีเงินคืน

สมัคร e-statement บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท* เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ครั้งแรก และมียอดผ่านบัตรฯ ติดต่อกัน 2 รอบบัญชี

*สมาชิกบัตรฯ จะต้องมียอดผ่านบัตรเพื่อรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ติดต่อกัน 2 รอบบัญชี

1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66
 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนสมัครใช้บริการ
ฟรี! ผ่าน UChoose (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ  BL1)หรือ SMS พิมพ์  BL1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอข้อความยืนยันจากระบบ (สงวนสิทธิ์คำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันจากระบบแล้วเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ)


เงื่อนไข

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) รายใหม่เท่านั้นและไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าวมาก่อน หรือยกเลิกใช้บริการมาแล้วก่อน 1 ต.ค. 65
• สมาชิกบัตรฯ จะต้องมียอดผ่านบัตรฯ เพื่อรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ติดต่อกัน 2 รอบบัญชี
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัตรเครดิตโลตัส และบัตรสินเชื่อ โลตัส พรีเมียร์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือทาง SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบโดยถูกต้องก่อนสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบเฉพาะรายการสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ผ่านแอป UCHOOSE หรือศูนย์บริการสมาชิกบัตรฯ โทร 1712 ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน หลังสมาชิกบัตรฯสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) กรณีลูกค้าสมัครทั้งบัตรเครดิตโลตัส และบัตรสินเชื่อ โลตัส พรีเมียร์ เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัตรเครดิตโลตัส เท่านั้น
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจบรายการ
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบเครเดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรฯที่ยังคงสภาพสมาชิก, มีประวัติการชำระดีและรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามโทร 1712

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก