บัตรเครดิตโลตัส วีซ่า..สินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชี

กดเงินสดผ่านแอป UChoose ครั้งแรก บัตรเครดิตโลตัส วีซ่า
Click to UChoose

บัตรเครดิตโลตัส วีซ่า...เปลี่ยนวงเงินในบัตรเครดิตเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UChoose ครั้งแรก
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท*

 

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ
ฟรี ผ่าน UChoose (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรฯ GCV4)
 


หรือ SMS พิมพ์ GCV4 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (สงวนสิทธิ์คำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันจากระบบแล้วเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64


*เงื่อนไข

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เบิกถอนเงินสดผ่านแอป UChoose โดยใช้ฟีเจอร์สินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชี (UCash) ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น
• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose หรือ SMS สำเร็จ และได้รับข้อความตอบรับก่อนทำการเบิกถอนเงินสด ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 โดยระบบจะคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย
• เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากรายการสินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UChoose (UCash) เท่านั้น และสามารถรวมรายการผ่านบัตรเสริมภายใต้บัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นรายการเงินด่วน! โทรสั่งทันใจ (Call for cash) และยอดเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM
• บริษัทฯคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1% ต่อปี ของจำนวนเงินที่เบิกถอน โดยนับจากวันที่ทำรายการ และค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน ณ วันทำรายการ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรฯที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืน เข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
• โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามโทร 1712

สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก