ผ่อนค่ายา ค่ารักษา กับ 11 โรงพยาบาลรัฐ*

ผ่อนค่ายา ค่ารักษา กับ 11 โรงพยาบาลรัฐ*

ผ่อนค่ายา ค่ารักษา กับ 11 โรงพยาบาลรัฐ*

รูดก่อนเลือกผ่อนทีหลังผ่านบัตรเครดิต โลตัส
แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล
0% นาน 3 เดือน* หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ
*โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ
• โรงพยาบาลศิริราช (ยกเว้นรายการซื้อของที่ระลึกภายในโรงพยาบาล และยกเว้นค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการรุณย์)
• โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
• โรงพยาบาลศรีธัญญา
• โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
• โรงพยาบาลขอนแก่น
• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
• โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
• โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
• โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
• โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เปลี่ยนค่ารักษาเป็นยอดผ่อน ผ่าน UCHOOSE

ระยะเวลา 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66


*เงื่อนไข

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน เฉพาะรายการค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ร่วมรายการเท่านั้น ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช (ยกเว้นรายการซื้อของที่ระลึกภายในโรงพยาบาล และยกเว้นค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการรุณย์), โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, โรงพยาบาลศรีธัญญา, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น), โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เท่านั้น
• สามารถเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระ 0% จัดให้ ได้ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 3 วัน และลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต โลตัส
• ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระ 0% จัดให้ นาน 3 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (effective rate) 12.38% - 16.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาผ่อนชำระรายเดือน และองค์ประกอบอื่นๆตามเงื่อนไขของบริษัท
• สามารถรวมยอดรายการได้เมื่อรายการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรายการ และยอดรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท เพื่อการเปลี่ยนยอดให้เป็นแบ่งจ่ายรายเดือน
• หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา 
• การอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.lotussmoney.com หรือศูนย์บริการลูกค้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามโทร 1712

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก