ซื้อประกันภัยแพ้วัคซีน Covid-19 ที่โลตัส

ประกนแพวคซนโควด19-ทโลตส-Y21_Apply-Card_V2.jpg

​คุ้มครองครอบคลุม ให้คุณอุ่นใจมากขึ้น 

• ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 100,000 บาท**
• กรณีภาวะสมองตาย/โคม่า รับสูงสุด 1,000,000 บาท**
• ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 99 บาท และค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 79 บาทสำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิดกับบริษัทใดๆ ก็ได้*

ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
คำเตือน : ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 

แพลทินัม บียอนด์
( รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป )
แพลทินัม รีวอร์ด
( รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป )
สนใจซื้อประกันภัย กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
*/** เงื่อนไข ข้อยกเว้น หมายเหตุ

* คำนวณจากความคุ้มครองแผน 1
** ผลประโยชน์จากความคุ้มครองแผน 2
 
เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี

 2. เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยอื่นใด

 3. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์

 4. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

 5. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 8. บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลและ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้


หมายเหตุ

 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 2. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 3. เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยกำหนด

 4. รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 5. ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด