ซื้อประกันภัยแพ้วัคซีน Covid-19 ที่โลตัส

ซื้อประกันภัยแพ้วัคซีน Covid-19 ที่โลตัส

​คุ้มครองครอบคลุม ให้คุณอุ่นใจมากขึ้น 

• ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 10,000 บาท

• กรณีภาวะสมองตาย/โคม่า รับสูงสุง 100,000 บาท

• ค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 99 บาทให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
คำเตือน : ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจซื้อประกันภัย กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกอำเภอ
กรุณาเลือกตำบล
กรุณาเลือกสาขาที่ท่านสะดวก
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้นและตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณาตรวจสอบรูปแบบของอีเมล เช่น [email protected]
กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกติดต่อกลับ
กรุณายอมรับเงื่อนไข
*/** เงื่อนไข ข้อยกเว้น หมายเหตุ

* คำนวณจากความคุ้มครองแผน 1
 
เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี

 2. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์

 3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

 4. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 6. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 7. บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลและ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้


หมายเหตุ

 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 2. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 3. เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยกำหนด

 4. รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 5. ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด