ค่าธรรมเนียม และ ของสมนาคุณ บัตรสินเชื่อ

ของสมนาคุณที่จะได้รับในการสมัครบัตรมีอะไรบ้าง
ของสมนาคุณขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและประเภทของการสมัคร โดยระบุไว้ในใบสมัคร หรือตามจุดรับสมัครบัตรที่โลตัส
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่/สูญหาย/ชำรุด
200 บาท (ยังไม่รวมVAT)

สำหรับบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์