คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน้าบัตร

เหตุใดบริษัทจึงต้องเปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ให้แก่ท่าน

ผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และ แพลทินัม รีวอร์ด : เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และโลโก้เป็น Lotus's Money Plus อีกทั้งการเปลี่ยนผู้ให้บริการบัตรเครดิตจากเดิมวีซ่าเป็นมาสเตอร์การ์ดในคราวเดียวกัน

ผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส ประเภท โกลด์และคลาสสิค : บริษัทขอเรียนเชิญยกระดับสถานะบัตรเครดิตของท่านเป็นบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ดรูปแบบใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และโลโก้เป็น Lotus's Money Plus อีกทั้งการเปลี่ยนผู้ให้บริการบัตรเครดิตจากเดิมวีซ่าเป็นมาสเตอร์การ์ดในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทจะยกเลิกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตโลตัส ประเภท โกลด์และคลาสสิค เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตโลตัสมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ท่านยังคงได้รับบริการและสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรเครดิตโลตัสเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ลูกค้าสามารถใช้งานบัตรใบปัจจุบันได้หรือไม่

กรณีที่ท่านยังไม่เปิดใช้งานบัตรใหม่ บัตรเครดิตโลตัสหน้าบัตรเดิมจะยังคงใช้งานได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหรือไม่

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lotussmoney.com

ลูกค้าจะได้รับบัตรใหม่เมื่อไร
ลูกค้าจะได้รับบัตรเครดิตโลตัสหน้าบัตรใหม่ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2565
รหัสเอทีเอ็มกดเงินสดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ท่านสามารถกำหนดรหัสเอทีเอ็มใหม่ เพื่อใช้งานบัตรเครดิตโลตัสหน้าบัตรใหม่  โดยตั้งรหัสเอทีเอ็มผ่านช่องทาง UCHOOSE โมบายแอปพลิเคชัน

ค่าธรรมเนียมรายปีจะเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่

ถือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และ แพลทินัม รีวอร์ด : ค่าธรรมเนียมรายปีคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส ประเภท โกลด์และคลาสสิค : « คงค่าธรรมเนียมรายปีเท่าหน้าบัตรเดิมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมภายใต้บัญชีของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปีตามรอบปีสมาชิก นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป « เมื่อครบระยะเวลา 2 ปีตามรอบปีสมาชิกแล้ว บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ดในอัตราบัตรหลัก 600 บาทต่อปี และบัตรเสริม 300 บาทต่อปี (ท่านมีสิทธิ์จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีอัตโนมัติเมื่อมียอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมสะสมครบ 100,000 บาทต่อรอบปีสมาชิก)

รายการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคจะโอนย้ายไปที่บัตรMastercard ใบใหม่อัตโนมัติหรือไม่

ท่านสมาชิกที่มีรายการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, ค่าโทรศัพท์บ้านของทีโอที และ TOT Mobile บริษัทฯ จะยังคงอนุโลมให้ทำรายการตัดค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวผ่านบัตรเครดิตใบเดิมจนกว่าท่านจะเปิดใช้บัตรใหม่ ทั้งนี้บริษัทจะทำรายการหักบัญชีที่บัตรใหม่ของท่านอัตโนมัติหลังจากที่ท่านสมาชิกเปิดบัตรMastercardใบใหม่แล้ว

รายการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตที่ร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น ท่านสมาชิกจะต้องติดต่อร้านค้าด้วยตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นบัตรMastercard ใบใหม่ รวมถึงรายการซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ที่ท่านเคยบันทึกไว้ อาทิ หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุบัตร รหัส CVV เป็นต้น

ลูกค้าที่ประสงค์ชำระยอดบัตรเครดิตโลตัสมาสเตอร์การ์ด ผ่านแอป KMA ต้องทำอย่างไร

กรณีที่ท่านเคยผูกบัตรเครดิตโลตัสในแอป KMA หลังจากที่ได้รับบัตรเครดิตโลตัส มาสเตอร์การ์ด กรุณาดำเนินการเปิดและผูกข้อมูลบัตรใบใหม่ที่แอป KMA

ลูกค้าที่ชำระยอดบัตรเครดิตโลตัสมาสเตอร์การ์ด ผ่าน App KMA บริษัทจะคืนวงเงินบัตรเครดิตที่ชำระเข้ามาแล้วภายในกี่วัน

- หากท่านชำระยอดบัตรเครดิตโลตัสที่ App KMA ก่อน 20.00น. บริษัทจะคืนวงเงินบัตรเครดิตที่ชำระเข้ามาแล้วทันที
- หากท่านชำระยอดบัตรเครดิตโลตัสที่ App KMA หลัง 20.00น. บริษัทจะคืนวงเงินบัตรเครดิตที่ชำระเข้ามาแล้วภายใน 24 ชั่วโมง
- หากท่านมีการเปลี่ยนหน้าบัตร เช่น จากบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า เป็น มาสเตอร์การ์ด หรือ Upgrade บัตร แต่ท่านยังคงชำระยอดบัตรเครดิตไปที่หมายเลขบัตรเครดิตเดิม บริษัทจะคืนวงเงินบัตรเครดิตที่ชำระเข้ามาแล้วภายใน 48 ชั่วโมง

สำหรับบัตรเครดิตโลตัส