เอไอมะนาว ผู้ช่วยคนใหม่ ถามอะไรตอบได้! 

เอไอมะนาว ระบบสั่งการด้วยเสียง เพียงแค่โทรมา

โทร 1712 กด 1 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง