ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 66


แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 6ุ

บัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66
รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2566 – 2 กรกฎาคม 2566

บัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 1,500 บาท

วันที่

ชื่อ – สกุล

29 มิ.ย. 66

คุณธนกร นพมาศสิริ

29 มิ.ย. 66

คุณชนันท์นภัสส์ ดุษฎีธรรมภัทร

29 มิ.ย. 66

คุณณัฐธพล เหมือนด้วง

1 ก.ค. 66

คุณพิชาภัค  เข็มนาค

2 ก.ค. 66

คุณภารุณี อัศวพันธา

2 ก.ค. 66

คุณอรรถพล จันทร์อุดม


• ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีรางวัลลำดับอื่นๆ ของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทบัตรเครดิต

• บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่ www.lotussmoney.com/th/PDPA/PrivacyNotice-Customer