โลตัส มันนี่ พลัส มอบหน้ากากอนามัย ร่วมสู้ภัยโควิด-19


TMS-group-shot_PR-Mask-donate_Nov2020.JPG


กรุงเทพฯ, XX ธันวาคม 2563 :  ‘สู้ภัยโควิด-19’ -  มร.นิค สมาร์ท (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่กรมการขนส่งทางบกโดยมี นายธานี  สืบฤกษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายบริหาร) กรมการขนส่งทางบก เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

จากภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1. นางสุณี เหลืองศิริวัฒนา เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก
2. นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก
3. นายธานี สืบฤกษ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายบริหาร) กรมการขนส่งทางบก
4. มร. นิโคลัส เจมส์ สมาร์ท  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
5. นางสาวกาญจนาพร ศรีโมรา  ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัย บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
6. นายธนเดช ตระกูลยิ่งยง  ผู้จัดการอาวุโส แผนกรัฐสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส