แจ้งการยกเลิกบริการขอใบบันทึกรายการ (Sales Slip) ย้อนหลัง


visa-logo.jpg
เนื่องจาก VISA International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต ได้ประกาศยกเลิกการให้บริการขอใบบันทึกรายการย้อนหลัง (Sales Slip)

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทไม่สามารถให้บริการขอใบบันทึกรายการย้อนหลัง (Sales Slip) สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์บริการบัตรเครดิต
โทร 1712 กด 1 ทุกวัน ตลอด 24 ชม. | สำหรับการโทรจากต่างประเทศ +66 2 627 6033