ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงชั่วคราว สำหรับบริการส่ง OTP ผ่านช่องทาง UChoose


Uchoose-Web-Logo-01.jpg


TH
ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงชั่วคราว สำหรับบริการส่ง OTP ผ่านช่องทาง UChoose เพื่อทำรายการออนไลน์ ช่วง 20.00 - 24.00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม2564 ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะได้รับ OTP ผ่านช่องทาง SMS แทน หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะได้รับOTPผ่านช่องทางปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก

EN
The OTP service via UChoose for online purchase will be temporarily closed for maintenance on 3 August 2021 between 8pm to 12pm.During such period, you will receive OTP via SMS instead.After that, you will resume normal OTP service. We apologize for any inconvenience caused.