บริษัทไม่มีนโยบายติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลส่วนตัว


บริษัทไม่มีนโยบายติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลส่วนตัว

สำคัญโปรดอ่าน บริษัทไม่มีนโยบายติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรเครดิต / หมายเลข 3 ตัวหลังบัตร (CVV) / หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน รวมถึงรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ในการทำรายการ เช่น การเพิ่มวงเงินหรือการเปิดใช้งานบัตร เป็นต้น หากท่านได้รับการติดต่อที่น่าสงสัยจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัตรเครดิต ขอให้รีบวางสายและติดต่อบริษัททันที โทร 1712 กด 1

Important message! We have no policy to contact the customer to request your personal information e.g credit card number / CVV2 or CVC2/ user ID & password / including One-Time Password (OTP) for doing transaction on your account such as credit line increase, card activation, etc. If you receive any suspicious call from anyone impersonate as our service representative, please end the call and immediately report our credit card center at 1712 Press 2

ข้อปฏิบัติเมื่อโดนแฮกบัตรเครดิต