ยกเลิกช่องทางรับชำระเงินผ่านศูนย์บริการลูกค้า TOT (Just Pay)


justpay-logo-(1).jpg
 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด มีความจำเป็นต้องยกเลิกช่องทางรับชำระเงินผ่านศูนย์บริการลูกค้า TOT (Just Pay) เนื่องจาก TOT ได้เลิกประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินแทนระบบ Just Pay บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ สมาชิกบัตรยังสามารถชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ตามปกติ