ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล


Logo_TescoMoneyServices-01.jpg

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล

เรียน  ลูกค้าบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และประกันภัย ทุกท่าน

       บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า  บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และดำเนินการทางทะเบียนที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยจะมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2564 นี้
       ทั้งนี้  ชื่อใหม่ทางทะเบียนของบริษัทจะเป็นดังนี้
 

ชื่อเดิม

ชื่อใหม่

บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
Tesco Lotus Money Services Limited​

บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
Lotus’s Money Services Limited​

บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
Tesco General Insurance Broker Limited​

บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
Lotus’s General Insurance Broker Limited​

บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
Tesco Life Assurance Broker Limited​

บริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
Lotus’s Life Assurance Broker Limited​


       บริษัทขอเรียนยืนยันให้ท่านทราบและวางใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในครั้งนี้  ไม่กระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทแต่อย่างใด  โดยท่านยังคงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโลโก้ใหม่ของบริษัทนั้น  บริษัทจะทยอยดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามลำดับต่อไป
       บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทด้วยดีเสมอมา  และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป  หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 1712
 

ดาวน์โหลดจดหมาย

  adobe-pdf-logo.png