แจ้งยกเลิกการให้บริการ Tesco Lotus Money Service Application


BNแจงยกเลกApp-01.jpg

ประกาศเรื่อง การยกเลิกการให้บริการ Tesco Lotus Money Service Application

เรียนท่านสมาชิก /ผู้ใช้บริการ

เนื่องจากบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัดจะยุติการให้บริการ Tesco Lotus Money Service Application โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ท่านสามารถพบกับการให้บริการที่ดีกว่าเดิม ผ่าน Application UChoose  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน Play Store/App Store
บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการด้านการเงินต่างๆ ของบริษัทด้วยดีเสมอมา  บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งผ่าน Application UChoose ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

TescoVisa_Uchoose-detail-02.jpg