ขอแจ้งหยุดบริการชั่วคราว โปรแกรมเปลี่ยนยอดรูดเต็มบัตรเครดิต เป็นแบ่งชำระรายเดือน


ขอแจ้งหยุดบริการชั่วคราว โปรแกรมเปลี่ยนยอดรูดเต็มบัตรเครดิต เป็นแบ่งชำระรายเดือน บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า


ทั้งนี้ สมาชิกบัตรเครดิต ยังคงใช้บริการได้ตามปกติ กับโปรแกรมแบ่งชำระรายเดือนต่างๆ ดังนี้    
• บริการ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน ที่เทสโก้ โลตัส สำหรับบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า รายละเอียดเพิ่มเติม
• บริการ 0% นาน 3 เดือน หมวดค่ารักษาพยาบาล 11 โรงพยาบาลรัฐ รายละเอียดเพิ่มเติม