ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "จ่าย ต่อ ลุ้น ล้านแต้มคลับการ์ด" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus
Tesco Lotus

รางวัลที่ 1: 1,000,000 แต้มคลับการ์ด มูลค่า 10,000 บาท

เลขที่กรมธรรม์ หมายเลขโทรศัพท์
GTT0359482 081780xxxx

รางวัลที่ 2: 100,000 แต้มคลับการ์ด มูลค่า 1,000 บาท

เลขที่กรมธรรม์ หมายเลขโทรศัพท์
GTT0359069 064945xxxx
TEP1271279 087781xxxx
GTT0357423 081057xxxx
TEP1272254 095489xxxx
TEP1270799 085562xxxx

รางวัลที่ 3: 10,000 แต้มคลับการ์ด มูลค่า 100 บาท

เลขที่กรมธรรม์ หมายเลขโทรศัพท์
TEP1270934 085467xxxx
TEP1272578 081044xxxx
TEP1271113 086148xxxx
TEP1271676 094029xxxx
TEP1274260 081264xxxx
TEP1269544 061212xxxx
TEP1267926 061429xxxx
GTT0358752 081401xxxx
TEP1267554 091078xxxx
TEP1277014 081280xxxx
TEP1271344 087492xxxx
TEP1274637 098964xxxx
GTT0356333 098646xxxx
GTT0361822 088213xxxx
GTT0360354 081663xxxx
GTT0356996 087020xxxx
TEP1272547 085494xxxx
TEP1273444 082424xxxx
TEP1270381 080622xxxx
TEP1268824 061915xxxx
TEP1269900 088695xxxx
TEP1267823 083110xxxx
TEP1267115 085183xxxx
TEP1273796 092990xxxx
GTT0357889 094992xxxx
TEP1274922 085982xxxx
GTT0357995 086694xxxx
TEP1267208 094159xxxx
GTT0357396 063159xxxx
TEP1277140 080523xxxx
TEP1274548 095046xxxx
GTT0360814 081738xxxx
TEP1276818 081856xxxx
TEP1275889 087444xxxx
GTT0357482 081442xxxx
TEP1268650 092293xxxx
TEP1271507 098496xxxx
GTT0357324 062047xxxx
GTT0357145 062891xxxx
TEP1270527 086042xxxx
TEP1276218 089184xxxx
GTT0359815 084088xxxx
TEP1272864 081367xxxx
TEP1275388 086627xxxx
TEP1275727 096881xxxx
TEP1279040 095846xxxx
TEP1272068 082583xxxx
TEP1267733 086038xxxx
GTT0360974 085830xxxx
GTT0359656 096291xxxx

รางวัล : 1,000 แต้มคลับการ์ด

เลขที่กรมธรรม์ หมายเลขโทรศัพท์
TEP1271860 083237xxxx
TEP1274373 084671xxxx
GTT0360356 080014xxxx
TEP1269909 092449xxxx
GTT0356662 089743xxxx
TEP1275642 093562xxxx
GTT0356705 089828xxxx
TEP1272227 087273xxxx
GTT0359349 063324xxxx
GTT0361048 061274xxxx
GTT0359332 083540xxxx
TEP1267159 089441xxxx
TEP1273034 061229xxxx
TEP1271814 081044xxxx
GTT0356335 091831xxxx
GTT0357650 062882xxxx
TEP1273027 083172xxxx
TEP1276343 095123xxxx
TEP1278927 062147xxxx
GTT0360804 093369xxxx
TEP1269595 095165xxxx
GTT0357513 081983xxxx
GTT0358502 081687xxxx
TEP1277013 081280xxxx
TEP1265116 097318xxxx
GTT0360890 094665xxxx
GTT0357024 081347xxxx
TEP1273186 088166xxxx
TEP1275018 080695xxxx
GTT0360431 093429xxxx
TEP1272014 080421xxxx
TEP1270734 084949xxxx
TEP1272075 081374xxxx
GTT0357159 092890xxxx
GTT0359173 062982xxxx
TEP1273664 081861xxxx
TEP1272672 084967xxxx
GTT0360273 089915xxxx
TEP1269861 081760xxxx
TEP1270750 089719xxxx
GTT0361478 089011xxxx
GTT0356620 084564xxxx
GTT0361499 089895xxxx
TEP1274845 086580xxxx
TEP1268758 080042xxxx
TEP1269043 087478xxxx
TEP1276755 089427xxxx
TEP1270833 086803xxxx
TEP1255445 065065xxxx
TEP1269908 084167xxxx
TEP1278640 095886xxxx
GTT0360404 092418xxxx
GTT0359862 064974xxxx
TEP1268538 098691xxxx
TEP1267156 098269xxxx
TEP1272021 093698xxxx
TEP1272138 066149xxxx
TEP1270530 088666xxxx
TEP1272036 082614xxxx
TEP1269917 092449xxxx
GTT0360328 083333xxxx
TEP1277049 084757xxxx
GTT0360784 081141xxxx
GTT0361766 086352xxxx
TEP1277015 061495xxxx
TEP1269941 083539xxxx
TEP1274825 086908xxxx
TEP1268933 085017xxxx
TEP1267066 091134xxxx
GTT0360348 094830xxxx
GTT0357398 061552xxxx
TEP1272965 091069xxxx
GTT0360123 092249xxxx
TEP1265154 084953xxxx
TEP1270221 089834xxxx
TEP1268087 095879xxxx
TEP1268465 093136xxxx
TEP1272729 082883xxxx
TEP1265419 092289xxxx
TEP1268438 081170xxxx
TEP1277127 089892xxxx
GTT0358723 084133xxxx
TEP1271389 095293xxxx
TEP1270724 096782xxxx
TEP1273319 080251xxxx
GTT0356681 084399xxxx
GTT0360869 088138xxxx
GTT0360594 081494xxxx
TEP1270455 090735xxxx
TEP1268347 081537xxxx
TEP1270514 098269xxxx
GTT0359941 099539xxxx
GTT0356694 095558xxxx
GTT0357997 093114xxxx
TEP1271829 094130xxxx
TEP1268139 086122xxxx
GTT0360480 081470xxxx
TEP1268798 064287xxxx
TEP1265394 081711xxxx
TEP1270529 063159xxxx
GTT0360141 081877xxxx
TEP1272555 087171xxxx
TEP1270227 061013xxxx
GTT0358908 081589xxxx
TEP1269759 080274xxxx
TEP1272602 092521xxxx
GTT0357239 061914xxxx
TEP1270169 088812xxxx
TEP1271041 062004xxxx
TEP1270359 081738xxxx
TEP1276380 061495xxxx
TEP1275216 083638xxxx
TEP1269986 081917xxxx
GTT0361051 094865xxxx
GTT0360683 089242xxxx
TEP1267313 081914xxxx
TEP1274127 092256xxxx
GTT0359799 083008xxxx
TEP1274867 081906xxxx
TEP1268276 062436xxxx
TEP1273070 094239xxxx
TEP1276799 063775xxxx
TEP1272059 086627xxxx
TEP1268400 061416xxxx
GTT0357139 086464xxxx
GTT0357415 061441xxxx
GTT0361343 095253xxxx
TEP1269770 061212xxxx
GTT0360381 080014xxxx
TEP1267819 086384xxxx
TEP1273450 086948xxxx
GTT0358251 084832xxxx
TEP1275719 097262xxxx
GTT0357797 087809xxxx
TEP1268251 089681xxxx
TEP1273449 064486xxxx
TEP1274228 092606xxxx
GTT0359228 094592xxxx
TEP1275260 080019xxxx
TEP1269562 087074xxxx
GTT0361467 081615xxxx
GTT0356664 093529xxxx
TEP1268882 082804xxxx
TEP1272834 085269xxxx
TEP1271778 085459xxxx
GTT0356275 086455xxxx
TEP1265181 092491xxxx
TEP1265031 081719xxxx
TEP1269521 092248xxxx
TEP1274334 084719xxxx
TEP1271948 098554xxxx
TEP1265231 081911xxxx
TEP1271390 088385xxxx
GTT0358735 095615xxxx
TEP1268966 093765xxxx
TEP1265354 080042xxxx
TEP1271295 087547xxxx
TEP1270289 089834xxxx
GTT0356336 091831xxxx
TEP1275879 083416xxxx
TEP1276383 061495xxxx
TEP1275337 082421xxxx
TEP1275975 080954xxxx
TEP1273669 086569xxxx
TEP1268767 081345xxxx
TEP1267529 085368xxxx
TEP1271252 064096xxxx
TEP1272508 098347xxxx
GTT0360728 062123xxxx
GTT0357404 084653xxxx
GTT0356371 090261xxxx
GTT0361594 085152xxxx
TEP1276426 080853xxxx
GTT0359650 086384xxxx
TEP1265745 091582xxxx
TEP1273452 061796xxxx
TEP1271630 087985xxxx
GTT0357075 081376xxxx
GTT0358177 086451xxxx
GTT0361586 095253xxxx
TEP1277010 062135xxxx
TEP1267207 081619xxxx
GTT0360498 061980xxxx
TEP1270147 087478xxxx
GTT0356646 086521xxxx
TEP1269925 084892xxxx
TEP1268473 087277xxxx
TEP1268467 097225xxxx
GTT0357006 080270xxxx
GTT0356398 084628xxxx
TEP1267847 093508xxxx
TEP1274941 084466xxxx
GTT0361334 098928xxxx
TEP1275410 086767xxxx
TEP1269015 085017xxxx
TEP1273072 092782xxxx
TEP1271383 087099xxxx
TEP1275378 085420xxxx
TEP1272616 092841xxxx
TEP1272941 097237xxxx
GTT0357676 090969xxxx
TEP1272258 092870xxxx
TEP1274853 061478xxxx
TEP1269223 098632xxxx
TEP1273850 091229xxxx
TEP1268723 087654xxxx
TEP1276149 089278xxxx
TEP1265270 096885xxxx
GTT0359059 084863xxxx
GTT0358415 096784xxxx
TEP1279108 063124xxxx
GTT0357727 089794xxxx
TEP1272635 084662xxxx
TEP1273218 061046xxxx
TEP1271052 095930xxxx
GTT0361091 081302xxxx
TEP1273866 094369xxxx
GTT0358848 097424xxxx
TEP1273107 087565xxxx
TEP1276077 081712xxxx
TEP1274298 080355xxxx
GTT0359006 087794xxxx
TEP1270733 084949xxxx
TEP1267749 081039xxxx
TEP1273377 081976xxxx
TEP1269822 084638xxxx
GTT0361513 095461xxxx
GTT0361947 081551xxxx
TEP1274402 096971xxxx
TEP1267130 085183xxxx
GTT0356923 063325xxxx
TEP1270722 096782xxxx
GTT0358997 099246xxxx
TEP1273775 062982xxxx
TEP1276783 089834xxxx
TEP1272241 081730xxxx
TEP1267163 089441xxxx
TEP1275942 082664xxxx
TEP1270018 080754xxxx
TEP1271996 087466xxxx
TEP1271755 090162xxxx
TEP1267662 096956xxxx
TEP1274119 087985xxxx
TEP1271983 093698xxxx
TEP1264266 083183xxxx
TEP1275822 086789xxxx
TEP1269026 080748xxxx
GTT0356743 086881xxxx
TEP1269246 086127xxxx
TEP1271975 085014xxxx
TEP1270919 088612xxxx
TEP1277130 086877xxxx
TEP1269682 091796xxxx
TEP1268751 081967xxxx
GTT0356436 081453xxxx
TEP1268386 087158xxxx
TEP1269957 064962xxxx
TEP1275217 083638xxxx
TEP1276794 062593xxxx
TEP1276186 083194xxxx
GTT0357084 061479xxxx
GTT0361505 084681xxxx
TEP1272956 081641xxxx
GTT0359865 084306xxxx
TEP1274238 080779xxxx
TEP1274222 090259xxxx
TEP1274869 093107xxxx
TEP1273430 089786xxxx
GTT0357818 080338xxxx
GTT0359062 087426xxxx
TEP1273037 089634xxxx
TEP1274552 081541xxxx
GTT0357100 089499xxxx
GTT0358778 087106xxxx
GTT0358323 081493xxxx
TEP1265190 081234xxxx
TEP1274184 098496xxxx
TEP1275960 091460xxxx
TEP1268461 096840xxxx
TEP1271313 085562xxxx
TEP1269678 093698xxxx
GTT0356185 063784xxxx
GTT0357584 081805xxxx
TEP1267366 090150xxxx
GTT0359221 064546xxxx
TEP1273062 081696xxxx
TEP1270913 085928xxxx
TEP1276126 098430xxxx
GTT0360586 091575xxxx
TEP1273202 084839xxxx
TEP1271368 093516xxxx
TEP1269413 087103xxxx
TEP1267236 095217xxxx
TEP1272580 085946xxxx
TEP1268150 097318xxxx
GTT0361093 094560xxxx
GTT0360847 094478xxxx
TEP1269194 081382xxxx
TEP1275239 084103xxxx
TEP1268663 084810xxxx
TEP1270182 062860xxxx
TEP1268535 094648xxxx
GTT0357793 090654xxxx
GTT0357028 081480xxxx
TEP1266438 081890xxxx
TEP1270947 085259xxxx
GTT0360502 088245xxxx
TEP1270501 089959xxxx
GTT0360026 085702xxxx
TEP1270669 094549xxxx
GTT0357110 086172xxxx
TEP1268069 098247xxxx
TEP1264290 098258xxxx
TEP1275375 086627xxxx
GTT0360795 081570xxxx
TEP1274660 094916xxxx
TEP1270903 087687xxxx
TEP1269293 089717xxxx
GTT0360653 088196xxxx
TEP1275025 080695xxxx
GTT0358851 097424xxxx
TEP1265108 062479xxxx
TEP1269348 063953xxxx
GTT0359340 098015xxxx
GTT0357241 081941xxxx
GTT0356862 084769xxxx
TEP1270153 086321xxxx
TEP1282845 085562xxxx
TEP1272579 081044xxxx
GTT0359840 081932xxxx
TEP1265129 081913xxxx
TEP1270487 094543xxxx
TEP1264521 086398xxxx
TEP1274421 096754xxxx
TEP1274738 088269xxxx
TEP1269492 084408xxxx
TEP1269993 081917xxxx
TEP1269584 095165xxxx
GTT0360505 087286xxxx
GTT0359110 084655xxxx
TEP1271717 083131xxxx
TEP1266004 094549xxxx
GTT0359559 085328xxxx
TEP1273780 062982xxxx
TEP1275293 087144xxxx
GTT0360385 081909xxxx
TEP1272683 094558xxxx
TEP1270096 061187xxxx
GTT0360805 093369xxxx
GTT0357813 089210xxxx
TEP1268146 087984xxxx
TEP1275726 096881xxxx
TEP1271153 089477xxxx
TEP1267753 083110xxxx
GTT0359951 086163xxxx
GTT0361305 081801xxxx
TEP1275371 088919xxxx
TEP1269172 087594xxxx
TEP1265130 086205xxxx
TEP1276546 081856xxxx
TEP1269291 081838xxxx
TEP1276074 087347xxxx
GTT0357191 092669xxxx
TEP1273461 064486xxxx
TEP1274378 084671xxxx
TEP1265073 081342xxxx
GTT0358352 091065xxxx
GTT0357203 098516xxxx
TEP1275883 087552xxxx
GTT0360639 081546xxxx
TEP1271753 085459xxxx
TEP1275328 088209xxxx
TEP1270128 086763xxxx
GTT0357816 081705xxxx
TEP1275370 086627xxxx
TEP1274748 095419xxxx
GTT0360121 089596xxxx
TEP1267944 092563xxxx
TEP1277099 087347xxxx
TEP1273245 083175xxxx
TEP1276188 083194xxxx
TEP1271242 080786xxxx
TEP1265084 095685xxxx
GTT0357158 095672xxxx
TEP1273813 085797xxxx
TEP1270053 085919xxxx
GTT0358700 064561xxxx
TEP1272745 088873xxxx
TEP1268522 081574xxxx
TEP1270311 086094xxxx
TEP1268861 064287xxxx
TEP1271240 081985xxxx
TEP1268457 085445xxxx
TEP1276932 081718xxxx
TEP1272114 080555xxxx
TEP1272414 089048xxxx
TEP1269127 098632xxxx
GTT0358698 092946xxxx
TEP1273347 093892xxxx
GTT0360636 089862xxxx
TEP1276882 098239xxxx
TEP1271346 087492xxxx
TEP1273353 081631xxxx
TEP1270415 081081xxxx
TEP1273510 081158xxxx
GTT0358351 095256xxxx
TEP1272515 086398xxxx
GTT0360239 084060xxxx
TEP1266447 087894xxxx
TEP1270484 081177xxxx
TEP1267340 092145xxxx
TEP1271812 080893xxxx
TEP1271958 085459xxxx
TEP1268328 081856xxxx
TEP1276565 098385xxxx
GTT0361355 093325xxxx
TEP1269155 087594xxxx
TEP1272481 094817xxxx
GTT0356500 087051xxxx
TEP1272780 094329xxxx
TEP1271601 081206xxxx
GTT0360536 086909xxxx
TEP1268301 080296xxxx
TEP1268704 089564xxxx
TEP1268064 081913xxxx
TEP1265435 096037xxxx
TEP1265350 087714xxxx
TEP1268151 086348xxxx
TEP1269174 087594xxxx
TEP1271149 092336xxxx
TEP1268022 095558xxxx
GTT0359636 089130xxxx
GTT0357495 083388xxxx
TEP1268152 097318xxxx
TEP1273656 098247xxxx
TEP1273771 085450xxxx
TEP1270473 098553xxxx
TEP1266003 094549xxxx
TEP1269161 084185xxxx
GTT0361597 086302xxxx
TEP1271803 089735xxxx
TEP1273876 085477xxxx
TEP1272030 081941xxxx
GTT0357672 099151xxxx
TEP1274366 092436xxxx
TEP1268396 081337xxxx
TEP1269532 061542xxxx
GTT0358722 080649xxxx
GTT0359532 080027xxxx
TEP1276654 089834xxxx
TEP1270840 090270xxxx
TEP1268420 086325xxxx
GTT0360806 093369xxxx
TEP1266089 090994xxxx
TEP1271578 094498xxxx
GTT0357819 093936xxxx
TEP1272921 081870xxxx
GTT0357152 092890xxxx
TEP1269639 080547xxxx
TEP1269227 082583xxxx
TEP1273871 085477xxxx
TEP1268712 081781xxxx
TEP1272785 082651xxxx
TEP1274077 089622xxxx
TEP1268403 080767xxxx
TEP1268901 092525xxxx
TEP1268890 089543xxxx
GTT0359765 080675xxxx
GTT0357079 061479xxxx
TEP1273169 094029xxxx
TEP1269968 064962xxxx
TEP1271957 090979xxxx
TEP1275865 086461xxxx
GTT0359462 090994xxxx
GTT0357341 081782xxxx
TEP1270284 088812xxxx
TEP1274518 097105xxxx
GTT0359126 081891xxxx
GTT0361566 081378xxxx
GTT0358226 081619xxxx
TEP1265989 089535xxxx
GTT0360352 081663xxxx
TEP1269129 082257xxxx
GTT0359823 083236xxxx
TEP1274053 081422xxxx
TEP1268557 081848xxxx
TEP1270009 081287xxxx
TEP1273119 083614xxxx
TEP1267495 085183xxxx
GTT0356560 081753xxxx
TEP1269187 062996xxxx
TEP1278581 087171xxxx
GTT0360327 082514xxxx
TEP1268305 086122xxxx
TEP1268199 084071xxxx
GTT0360906 084816xxxx
GTT0359346 064076xxxx
GTT0360719 089777xxxx
GTT0356781 084669xxxx
TEP1274213 092927xxxx
TEP1268456 086355xxxx
TEP1269534 061542xxxx
GTT0359659 085990xxxx
TEP1267311 064162xxxx
GTT0359763 086322xxxx
TEP1274544 095169xxxx
TEP1271136 095824xxxx
TEP1269126 081470xxxx
TEP1270281 061915xxxx
TEP1267725 095230xxxx
GTT0359205 089900xxxx
TEP1272495 081587xxxx
TEP1275608 089837xxxx
TEP1270387 082818xxxx
TEP1275483 087347xxxx
GTT0359117 087075xxxx
TEP1267559 061034xxxx
TEP1274124 092256xxxx
GTT0356953 094354xxxx
TEP1275261 080019xxxx
TEP1268268 089837xxxx
GTT0357993 081823xxxx
TEP1271085 092248xxxx
TEP1272494 089910xxxx
GTT0358224 085681xxxx
TEP1270641 061750xxxx
TEP1277164 080523xxxx
TEP1268296 061591xxxx
TEP1268105 085786xxxx
TEP1271341 098248xxxx
GTT0357644 092616xxxx
GTT0359700 089256xxxx
TEP1268642 080154xxxx
GTT0360709 093369xxxx
TEP1270718 082125xxxx
TEP1273240 061796xxxx
TEP1271273 063043xxxx
GTT0356640 088274xxxx
TEP1276154 083172xxxx
TEP1272379 088373xxxx
TEP1267731 095712xxxx
TEP1269999 081738xxxx
TEP1274892 089877xxxx
TEP1268102 085786xxxx
TEP1268063 089989xxxx
GTT0358147 089461xxxx
TEP1277044 089250xxxx
TEP1272559 086563xxxx
TEP1271228 081873xxxx
GTT0357783 081979xxxx
GTT0359628 081653xxxx
GTT0357720 081625xxxx
TEP1267189 091021xxxx
TEP1266054 080086xxxx
TEP1267641 085347xxxx
TEP1271701 095036xxxx
GTT0356889 085885xxxx
TEP1274145 084203xxxx
TEP1270977 095829xxxx
GTT0357919 091887xxxx
TEP1274542 093710xxxx
GTT0357001 097126xxxx
GTT0361291 081349xxxx
TEP1272937 085946xxxx
TEP1272415 089048xxxx
TEP1265197 081802xxxx
TEP1269896 099261xxxx
TEP1269903 088695xxxx
TEP1265070 089681xxxx
TEP1272434 089658xxxx
GTT0358493 084093xxxx
GTT0357585 089002xxxx
TEP1270930 095283xxxx
GTT0358962 081819xxxx
TEP1276800 062593xxxx
TEP1269530 098325xxxx
GTT0358319 086910xxxx
GTT0360364 098259xxxx
TEP1269728 092491xxxx
TEP1273344 093892xxxx
GTT0360476 063359xxxx
TEP1272622 091141xxxx
TEP1274247 083171xxxx
TEP1272483 082416xxxx
TEP1274003 081956xxxx
TEP1271337 063519xxxx
TEP1270334 089719xxxx
GTT0357246 097007xxxx
TEP1270042 086042xxxx
TEP1267337 089693xxxx
TEP1271339 087492xxxx
TEP1270865 064909xxxx
TEP1269416 097239xxxx
TEP1270115 062054xxxx
TEP1276690 081871xxxx
GTT0356776 081975xxxx
TEP1269125 061212xxxx
TEP1268858 082804xxxx
GTT0360075 063391xxxx
GTT0359558 089546xxxx
TEP1271610 064965xxxx
TEP1269529 061949xxxx
TEP1274080 085175xxxx
GTT0360567 082498xxxx
TEP1268936 085655xxxx
GTT0361434 081326xxxx
TEP1269742 089933xxxx
TEP1270590 090440xxxx
GTT0359064 061440xxxx
TEP1273354 081773xxxx
GTT0359599 095735xxxx
GTT0359575 084633xxxx
GTT0361697 089678xxxx
GTT0359918 085482xxxx
TEP1271976 098949xxxx
TEP1272799 064236xxxx
TEP1273105 087565xxxx
GTT0356293 097969xxxx
TEP1267631 089469xxxx
GTT0358517 089888xxxx
TEP1273420 080870xxxx
TEP1272224 099080xxxx
TEP1276574 098385xxxx
TEP1272529 092857xxxx
GTT0358143 093195xxxx
TEP1274944 091313xxxx
TEP1272267 092870xxxx
TEP1268109 086205xxxx
GTT0357556 081808xxxx
TEP1265059 086634xxxx
GTT0359919 081991xxxx
TEP1269423 062639xxxx
GTT0358089 081428xxxx
TEP1272805 094843xxxx
TEP1268484 096840xxxx
TEP1272504 081870xxxx
TEP1276924 095226xxxx
GTT0359507 085334xxxx
TEP1273361 088166xxxx
TEP1276353 098923xxxx
GTT0357885 087524xxxx
TEP1269524 081773xxxx
GTT0357598 082790xxxx
TEP1275228 086876xxxx
GTT0357175 086740xxxx
TEP1271686 097951xxxx
GTT0361907 081925xxxx
TEP1270014 096057xxxx
TEP1271079 096892xxxx
TEP1275268 093124xxxx
TEP1276692 085820xxxx
TEP1258067 081018xxxx
TEP1274909 084539xxxx
GTT0357242 087425xxxx
TEP1271544 089268xxxx
TEP1271436 086706xxxx
GTT0361992 081857xxxx
TEP1267137 083391xxxx
TEP1274070 092923xxxx
TEP1274370 084671xxxx
TEP1272072 081374xxxx
GTT0357800 081863xxxx
TEP1274921 085982xxxx
TEP1272623 081865xxxx
TEP1277883 089903xxxx
TEP1273524 081956xxxx
TEP1267567 095825xxxx
TEP1265164 090559xxxx
TEP1276547 081856xxxx
TEP1267541 089149xxxx
TEP1271902 081007xxxx
TEP1275693 094559xxxx
GTT0358793 089956xxxx
TEP1273777 097278xxxx
TEP1274227 081422xxxx
GTT0361543 086541xxxx
TEP1273507 081158xxxx
GTT0359454 089452xxxx
TEP1272995 097080xxxx
TEP1272148 095783xxxx
TEP1275739 097194xxxx
TEP1265050 081434xxxx
TEP1270051 063083xxxx
TEP1275238 084663xxxx
TEP1274114 089912xxxx
GTT0360030 083100xxxx
GTT0359708 087167xxxx
TEP1267482 086348xxxx
TEP1275677 093505xxxx
TEP1273031 081951xxxx
GTT0358554 086318xxxx
GTT0359555 087447xxxx
TEP1269005 088914xxxx
GTT0358013 087191xxxx
TEP1270285 088695xxxx
TEP1272451 084742xxxx
GTT0358344 093294xxxx
TEP1273199 084712xxxx
TEP1272713 097967xxxx
GTT0361350 081171xxxx
TEP1273128 087074xxxx
TEP1270838 083669xxxx
TEP1268647 086634xxxx
TEP1272895 086367xxxx
TEP1272859 087405xxxx
TEP1274943 087586xxxx
TEP1277173 080626xxxx
TEP1273950 087572xxxx
TEP1270384 084723xxxx
TEP1268649 061067xxxx
TEP1271386 095252xxxx
GTT0361718 093731xxxx
TEP1267394 094572xxxx
TEP1268273 062436xxxx
TEP1272922 087490xxxx
TEP1275664 098585xxxx
TEP1277000 093629xxxx
TEP1270431 089410xxxx
TEP1264533 084943xxxx
TEP1274576 098953xxxx
TEP1272367 092783xxxx
TEP1271440 087717xxxx
TEP1274310 087099xxxx
TEP1271855 098347xxxx
TEP1269387 084792xxxx
GTT0361891 081402xxxx
GTT0360736 090971xxxx
TEP1272803 087975xxxx
TEP1276922 091141xxxx
TEP1265767 062274xxxx
TEP1276329 090750xxxx
TEP1272768 097237xxxx
TEP1268692 087478xxxx
GTT0361220 083092xxxx
GTT0357276 087062xxxx
GTT0360684 083633xxxx
TEP1271407 092842xxxx
TEP1269588 095165xxxx
TEP1278638 095886xxxx
TEP1271411 092842xxxx
TEP1275731 095420xxxx
TEP1271808 089771xxxx
TEP1270945 085259xxxx
TEP1277155 089947xxxx
TEP1272151 088373xxxx
TEP1272268 091004xxxx
TEP1270581 081177xxxx
TEP1265994 097245xxxx
GTT0361099 085980xxxx
TEP1270604 082659xxxx
TEP1276298 062283xxxx
TEP1267716 090270xxxx
TEP1269217 081100xxxx
GTT0360649 087997xxxx
GTT0358637 086012xxxx
TEP1273421 080870xxxx
TEP1266074 090994xxxx
TEP1276251 088037xxxx
TEP1265949 089822xxxx
GTT0357717 086593xxxx
TEP1271040 089495xxxx
TEP1271408 095546xxxx
TEP1274336 088289xxxx
GTT0357150 081154xxxx
TEP1268840 091779xxxx
TEP1272455 094465xxxx
TEP1272475 094465xxxx
TEP1267143 061874xxxx
TEP1272523 093107xxxx
TEP1276346 081081xxxx
TEP1275347 087144xxxx
TEP1274642 086393xxxx
TEP1268805 096840xxxx
GTT0356969 085415xxxx
TEP1269803 094891xxxx
TEP1277388 098247xxxx
TEP1270360 081976xxxx
GTT0358588 086985xxxx
TEP1264325 062959xxxx
TEP1282804 061559xxxx
GTT0359508 082299xxxx
TEP1275729 095420xxxx
TEP1274847 089452xxxx
GTT0361313 081685xxxx
TEP1271098 095618xxxx
TEP1270748 089719xxxx
TEP1270751 090735xxxx
TEP1276888 081096xxxx
GTT0360375 081966xxxx
TEP1273217 085703xxxx
TEP1272545 088289xxxx
TEP1271110 085398xxxx
TEP1276920 091141xxxx
GTT0361153 089721xxxx
TEP1270708 082352xxxx
TEP1272913 085703xxxx
TEP1269960 080622xxxx
TEP1271116 095618xxxx
GTT0361922 090298xxxx
TEP1271310 085257xxxx
TEP1272503 081870xxxx
TEP1267120 083391xxxx
GTT0361223 085488xxxx
TEP1279088 083638xxxx
TEP1270030 061596xxxx
GTT0360618 085700xxxx
TEP1272889 094465xxxx
TEP1274558 063224xxxx
TEP1267740 083154xxxx
GTT0359826 083236xxxx
GTT0358436 064359xxxx
TEP1280477 061559xxxx
TEP1267048 089268xxxx
GTT0358641 085519xxxx
TEP1276693 081871xxxx
GTT0358227 083780xxxx
GTT0358279 085330xxxx
TEP1273674 091229xxxx
GTT0356685 089413xxxx
TEP1270711 086094xxxx
TEP1271382 083175xxxx
TEP1274844 089452xxxx
TEP1276540 080679xxxx
TEP1269054 087550xxxx
TEP1275430 084712xxxx
TEP1271167 089457xxxx
TEP1270409 081081xxxx
TEP1273029 091141xxxx
TEP1270365 084878xxxx
GTT0357238 087078xxxx
GTT0361433 081326xxxx
TEP1274746 095419xxxx
TEP1267826 083110xxxx
TEP1271741 085982xxxx
TEP1270274 081917xxxx
TEP1273663 081712xxxx
TEP1270979 080786xxxx
TEP1272400 085464xxxx
TEP1265572 081426xxxx
TEP1270516 098269xxxx
TEP1274595 094916xxxx
TEP1274604 083171xxxx
TEP1267920 086348xxxx
TEP1271209 081961xxxx
GTT0360848 094478xxxx
TEP1270804 085562xxxx
GTT0359658 064653xxxx
TEP1270965 086667xxxx
TEP1271760 085459xxxx
GTT0358167 085330xxxx
GTT0360964 086336xxxx
TEP1265080 086634xxxx
TEP1269745 087048xxxx
GTT0357752 086247xxxx
TEP1282849 094549xxxx
TEP1268090 095879xxxx
TEP1267088 082455xxxx
GTT0357081 080663xxxx
GTT0358779 098112xxxx
TEP1274888 081374xxxx
TEP1268801 080042xxxx
TEP1267393 098258xxxx
TEP1265170 090559xxxx
TEP1271722 089790xxxx
GTT0359798 083008xxxx
TEP1270550 082831xxxx
TEP1267848 093508xxxx
TEP1275837 087589xxxx
TEP1269113 092293xxxx
TEP1269611 086047xxxx
TEP1272262 092870xxxx
GTT0361846 089865xxxx
GTT0357762 085479xxxx
TEP1270067 085946xxxx
TEP1273419 083987xxxx
TEP1270737 087054xxxx
TEP1271804 089735xxxx
GTT0356279 081573xxxx
GTT0359392 081288xxxx
TEP1271752 090162xxxx
TEP1272401 085464xxxx
GTT0358304 084832xxxx
GTT0357384 081346xxxx
TEP1274865 092121xxxx
TEP1276273 081974xxxx
TEP1268568 093683xxxx
TEP1269219 098632xxxx
GTT0357522 081884xxxx
TEP1270866 061915xxxx
TEP1270383 087064xxxx
TEP1274208 064162xxxx
TEP1273863 085477xxxx
TEP1274879 081374xxxx
GTT0359359 063324xxxx
TEP1271212 081961xxxx
TEP1271241 081873xxxx
GTT0359717 088096xxxx
TEP1272457 081445xxxx
TEP1266277 081469xxxx
TEP1266100 089222xxxx
TEP1269990 081917xxxx
TEP1272528 087917xxxx
GTT0358743 098438xxxx
TEP1268085 095879xxxx
GTT0356528 081573xxxx
GTT0356966 087819xxxx
TEP1271775 085459xxxx
TEP1269951 064962xxxx
TEP1271199 081959xxxx
TEP1265321 087714xxxx
GTT0356634 081810xxxx
GTT0359999 081938xxxx
GTT0358894 061949xxxx
GTT0361967 089664xxxx
TEP1272122 085391xxxx
GTT0356633 094791xxxx
TEP1270696 086667xxxx
GTT0359381 083123xxxx
GTT0361062 098246xxxx
TEP1269748 061750xxxx
TEP1274644 086393xxxx
TEP1272861 082449xxxx
TEP1271222 081961xxxx
TEP1268476 096840xxxx
TEP1274780 087629xxxx
GTT0358261 095246xxxx
TEP1269363 089549xxxx
TEP1274856 063224xxxx
TEP1269858 081760xxxx
TEP1269004 087871xxxx
TEP1268886 098553xxxx
GTT0361301 081792xxxx
TEP1272756 086380xxxx
GTT0361167 094362xxxx
TEP1267126 089441xxxx
GTT0361469 081615xxxx
TEP1268496 098269xxxx
GTT0357840 081432xxxx
TEP1269420 087103xxxx
GTT0360605 087927xxxx
TEP1268745 085179xxxx
TEP1269998 081738xxxx
GTT0357470 085320xxxx
TEP1272080 095226xxxx
GTT0358843 081042xxxx
TEP1271294 081825xxxx
GTT0358875 098853xxxx
GTT0360524 081811xxxx
TEP1267176 089733xxxx
GTT0358628 084115xxxx
TEP1273434 092946xxxx
TEP1271652 089512xxxx
TEP1268217 092012xxxx
TEP1265255 089297xxxx
TEP1268455 089207xxxx
TEP1273494 087001xxxx
GTT0356907 061652xxxx
GTT0360067 082840xxxx
GTT0360089 082223xxxx
TEP1275404 083092xxxx
GTT0359161 081563xxxx
GTT0358221 081921xxxx
TEP1272010 080421xxxx
GTT0361176 089721xxxx
TEP1269818 089982xxxx
TEP1275401 083092xxxx
TEP1268759 082257xxxx
TEP1272312 082416xxxx
GTT0359732 064293xxxx
TEP1272789 086380xxxx
TEP1268264 089919xxxx
GTT0360810 087096xxxx
GTT0361875 081083xxxx
GTT0361196 095781xxxx
TEP1270935 094142xxxx
GTT0358695 061703xxxx
GTT0361222 062949xxxx
GTT0361912 081434xxxx
GTT0359259 089964xxxx
TEP1270405 081177xxxx
TEP1273448 091229xxxx
TEP1265103 095497xxxx
GTT0360071 089596xxxx
GTT0359241 091034xxxx
TEP1273358 087797xxxx
TEP1269936 095165xxxx
GTT0358476 095229xxxx
GTT0361475 095939xxxx
GTT0361976 081754xxxx
GTT0359382 081879xxxx
TEP1271663 092256xxxx
GTT0361725 087354xxxx
TEP1267314 064162xxxx
GTT0360042 091216xxxx
TEP1270347 081638xxxx
TEP1270846 085799xxxx
GTT0359836 083203xxxx
TEP1272535 088289xxxx
GTT0356676 086076xxxx
GTT0359697 084335xxxx
GTT0358681 091443xxxx
TEP1269407 099401xxxx
GTT0359605 081936xxxx
TEP1268142 086153xxxx
GTT0358777 092664xxxx
TEP1271700 083689xxxx
TEP1271680 085072xxxx
TEP1269905 099261xxxx
TEP1268021 090427xxxx
TEP1272731 086593xxxx
TEP1269640 080547xxxx
TEP1264291 087487xxxx
TEP1275825 065009xxxx
TEP1269150 085290xxxx
TEP1271138 095824xxxx
TEP1268810 081474xxxx
TEP1275994 080328xxxx
TEP1276090 095756xxxx
GTT0356674 094521xxxx
GTT0356402 081648xxxx
TEP1267361 088282xxxx
GTT0359552 062132xxxx
TEP1268307 089201xxxx
TEP1267950 081802xxxx
TEP1267539 087054xxxx
TEP1273129 087074xxxx
TEP1274993 095950xxxx
GTT0358805 094708xxxx
GTT0358500 093721xxxx
GTT0356765 081949xxxx
GTT0358742 065297xxxx
TEP1270811 085799xxxx
TEP1268783 085306xxxx
TEP1272292 095489xxxx
GTT0357305 089504xxxx
TEP1269019 084811xxxx
TEP1267849 098536xxxx
TEP1269593 095165xxxx
TEP1272855 081899xxxx
TEP1268730 084105xxxx
TEP1274344 063909xxxx
TEP1268466 087277xxxx
GTT0359077 094329xxxx
TEP1270044 086042xxxx
TEP1273779 062982xxxx
TEP1274860 098927xxxx
TEP1273222 099445xxxx
TEP1268632 097318xxxx
TEP1265112 092369xxxx
TEP1275487 089886xxxx
TEP1271563 084359xxxx
TEP1271574 088769xxxx
TEP1268748 081967xxxx
TEP1268533 083012xxxx
TEP1268641 090181xxxx
TEP1269630 081876xxxx
GTT0356967 081966xxxx
GTT0360169 089682xxxx
TEP1271997 080481xxxx
TEP1272628 084662xxxx
TEP1274560 085946xxxx
GTT0357212 084547xxxx
TEP1274372 093516xxxx
TEP1267883 093508xxxx
TEP1267105 092651xxxx
TEP1265247 061438xxxx
GTT0358358 090551xxxx
TEP1268896 096039xxxx
TEP1265368 081434xxxx
TEP1270585 083276xxxx
TEP1271025 080619xxxx
TEP1271171 080824xxxx
TEP1275937 089724xxxx
TEP1268821 095451xxxx
TEP1273271 086593xxxx
TEP1268887 061543xxxx
TEP1271032 094559xxxx
TEP1274707 081865xxxx
TEP1272711 080684xxxx
TEP1265304 061198xxxx
TEP1271503 094868xxxx
TEP1276193 089727xxxx
GTT0356432 080553xxxx
GTT0357760 081062xxxx
TEP1269664 061725xxxx
GTT0359917 085482xxxx
TEP1270202 082831xxxx
TEP1275249 099969xxxx
GTT0361240 082705xxxx
TEP1268880 093651xxxx
TEP1269961 080622xxxx
TEP1268499 080154xxxx
TEP1274495 091046xxxx
TEP1271694 081912xxxx
TEP1268775 087785xxxx
TEP1272502 081870xxxx
TEP1270210 081921xxxx
GTT0356792 093039xxxx
TEP1267226 089289xxxx
TEP1273847 091229xxxx
GTT0360252 095457xxxx
TEP1275648 093107xxxx
TEP1271787 080806xxxx
GTT0359371 065097xxxx
TEP1265173 086411xxxx
TEP1271981 085459xxxx
TEP1270544 097039xxxx
TEP1273346 092318xxxx
TEP1270950 093687xxxx
TEP1272342 089283xxxx
TEP1275392 084813xxxx
TEP1270170 088812xxxx
TEP1270686 082352xxxx
TEP1272791 097043xxxx
TEP1267897 084348xxxx
GTT0361817 088213xxxx
TEP1269747 094465xxxx
GTT0361296 095124xxxx
TEP1274606 086047xxxx
TEP1272253 083665xxxx
GTT0361903 089994xxxx
TEP1267045 091134xxxx
GTT0358289 086448xxxx
GTT0358087 089038xxxx
TEP1269167 084185xxxx
GTT0356873 081406xxxx
TEP1267800 089207xxxx
TEP1268124 081255xxxx
GTT0360391 082431xxxx
TEP1274280 084693xxxx
TEP1268900 098010xxxx
TEP1268239 081692xxxx
TEP1274153 089965xxxx
TEP1274099 084852xxxx
TEP1270481 086410xxxx
TEP1265779 088612xxxx
TEP1275880 081974xxxx
GTT0361852 091017xxxx
TEP1276764 095638xxxx
TEP1271097 095618xxxx
TEP1266453 095928xxxx
TEP1274915 088307xxxx
GTT0359733 083203xxxx
GTT0357755 085479xxxx
GTT0361898 086594xxxx
GTT0357218 081736xxxx
GTT0356325 081577xxxx
TEP1273783 097278xxxx
TEP1275425 090886xxxx
TEP1265416 092289xxxx
GTT0360905 087110xxxx
TEP1271266 064096xxxx
TEP1270542 082804xxxx
TEP1269421 090319xxxx
TEP1273499 081158xxxx
TEP1269859 081892xxxx
TEP1274340 092606xxxx
TEP1267278 092645xxxx
GTT0357678 081312xxxx
TEP1272751 098586xxxx
TEP1270648 084624xxxx
GTT0360527 092258xxxx
TEP1273829 080117xxxx
TEP1265134 061528xxxx
TEP1272350 095489xxxx
TEP1267166 098517xxxx
GTT0361828 086900xxxx
TEP1269974 081917xxxx
GTT0360743 081449xxxx
TEP1275409 063471xxxx
GTT0356565 089260xxxx
TEP1267129 086903xxxx
TEP1271345 087492xxxx
GTT0356675 098827xxxx
TEP1274455 093323xxxx
TEP1272920 085703xxxx
TEP1272374 089234xxxx
TEP1272257 083665xxxx
TEP1267831 083110xxxx
TEP1270205 087064xxxx
TEP1270437 063212xxxx
TEP1273942 097361xxxx
GTT0360579 087602xxxx
TEP1271095 095618xxxx
TEP1273935 097361xxxx
GTT0357484 081744xxxx
GTT0357729 081928xxxx
GTT0360775 088569xxxx
TEP1269775 092353xxxx
GTT0361530 093321xxxx
TEP1268943 093765xxxx
TEP1276086 089902xxxx
GTT0360742 081385xxxx
GTT0356985 080099xxxx
GTT0358905 094949xxxx
TEP1273458 086948xxxx
GTT0357892 090976xxxx
TEP1268390 087785xxxx
TEP1275455 081890xxxx
TEP1277817 087555xxxx
TEP1271650 089512xxxx
TEP1268329 097342xxxx
TEP1268830 082804xxxx
TEP1268155 089297xxxx
GTT0356898 085317xxxx
TEP1267805 083191xxxx
GTT0361259 091046xxxx
TEP1264576 084612xxxx
GTT0358295 098419xxxx
TEP1270486 081177xxxx
TEP1269964 064962xxxx
TEP1270294 092480xxxx
TEP1270538 082549xxxx
GTT0357709 089622xxxx
GTT0361989 095668xxxx
GTT0361896 061904xxxx
GTT0358576 086841xxxx
GTT0360747 085360xxxx
GTT0358636 062736xxxx
TEP1268876 089543xxxx
GTT0361963 084457xxxx
TEP1270691 098097xxxx
TEP1275762 063964xxxx
TEP1275433 098998xxxx
TEP1269294 085781xxxx
TEP1270741 087054xxxx
TEP1269218 088480xxxx
GTT0358710 063594xxxx
TEP1272742 086593xxxx
TEP1271649 089640xxxx
TEP1272994 088534xxxx
TEP1272723 081797xxxx
TEP1271402 088385xxxx
TEP1268302 080296xxxx
TEP1271202 090979xxxx
TEP1271400 089959xxxx
TEP1265992 089535xxxx
GTT0360619 089718xxxx
TEP1272344 084638xxxx
TEP1277453 095252xxxx
TEP1272733 080769xxxx
TEP1270209 098536xxxx
TEP1275643 084542xxxx
TEP1268859 088534xxxx
GTT0357557 089210xxxx
GTT0357915 063886xxxx
TEP1283988 094495xxxx
TEP1274740 088269xxxx
TEP1267803 083191xxxx
TEP1271183 094916xxxx
GTT0357564 084103xxxx
TEP1271323 085839xxxx
GTT0356849 064154xxxx
TEP1269457 084479xxxx
TEP1269060 084185xxxx
TEP1274809 063232xxxx
TEP1265122 081565xxxx
TEP1267435 089827xxxx
TEP1275809 089949xxxx
GTT0359644 092962xxxx
GTT0359448 098804xxxx
TEP1267107 092651xxxx
GTT0361541 086328xxxx
TEP1274112 087985xxxx
TEP1270607 082659xxxx
TEP1270812 084624xxxx
TEP1273299 085703xxxx
GTT0356984 083137xxxx
GTT0358363 081889xxxx
TEP1270749 084720xxxx
GTT0360842 090445xxxx
GTT0360876 061714xxxx
GTT0356578 081584xxxx
TEP1273092 061686xxxx
TEP1265299 090954xxxx
TEP1273340 081437xxxx
TEP1269481 089610xxxx
TEP1276118 094559xxxx
TEP1265179 081537xxxx
TEP1270963 086667xxxx
TEP1270854 087028xxxx
TEP1273114 087078xxxx
GTT0356496 081573xxxx
GTT0360907 081172xxxx
GTT0361038 063391xxxx
GTT0357350 084706xxxx
GTT0361349 088293xxxx
GTT0358882 080146xxxx
TEP1269652 061643xxxx
TEP1271602 092545xxxx
TEP1268463 087277xxxx
TEP1275312 095643xxxx
TEP1268338 086320xxxx
TEP1277113 094239xxxx
TEP1271943 081583xxxx
TEP1269454 086205xxxx
GTT0361491 081939xxxx
TEP1270012 061596xxxx
TEP1268071 094162xxxx
TEP1270780 095712xxxx
TEP1274791 085464xxxx
TEP1270602 097361xxxx
GTT0357579 081650xxxx
TEP1271660 090627xxxx
GTT0360384 090909xxxx
GTT0361558 087365xxxx
TEP1270617 094596xxxx
TEP1271221 083597xxxx
TEP1271495 099606xxxx
TEP1275343 065521xxxx
TEP1268097 087984xxxx
TEP1270049 085919xxxx
GTT0359139 089239xxxx
TEP1274113 084038xxxx
TEP1273352 093320xxxx
TEP1270937 094142xxxx
TEP1271259 064096xxxx
GTT0358063 089139xxxx
TEP1272722 098586xxxx
TEP1270525 087452xxxx
TEP1270444 080097xxxx
TEP1269768 061825xxxx
TEP1277016 061495xxxx
TEP1270539 090259xxxx
TEP1270597 082659xxxx
TEP1269347 093584xxxx
TEP1272907 082539xxxx
TEP1273008 087290xxxx
TEP1271637 089926xxxx
TEP1269216 081100xxxx
TEP1267032 098325xxxx
TEP1268454 089756xxxx
TEP1274155 085450xxxx
GTT0361583 088595xxxx
TEP1264301 098258xxxx
TEP1270233 094584xxxx
TEP1271370 095169xxxx
TEP1274583 097105xxxx
GTT0356338 098646xxxx
GTT0359850 095809xxxx
TEP1268426 062513xxxx
GTT0358595 086573xxxx
TEP1268898 098010xxxx
TEP1265153 090559xxxx
TEP1274778 087629xxxx
GTT0357679 092248xxxx
TEP1271636 091818xxxx
TEP1274601 090259xxxx
TEP1273666 086569xxxx
TEP1274550 095558xxxx
TEP1272953 081641xxxx
TEP1270743 085699xxxx
TEP1268349 088286xxxx
TEP1273003 083261xxxx