เทสโก้ โลตัส ปิดสาขาทั่วประเทศเวลา 14.00 น. วันที่ 26 ต.ค.นี้


TFS-Detail-Banner.jpg
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศจะปิดให้บริการเวลา 14.00 น. ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสาขาได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ พนักงานเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสนับสนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วย

เทสโก้ โลตัส จะเปิดให้บริการตามเวลาปกติ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560