ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากโปรโมชั่น “อิ่มคุ้ม 2 ต่อที่เอ็มเค”


MK.jpg

​ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล iPhone 11 Pro 64 GB (สีทอง) จากโปรโมชั่น
“อิ่มคุ้ม 2 ต่อที่เอ็มเค”

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63  
  1. คุณวีนัส  สุวรรณทาน
  2. คุณวิชัย  สุธิราธิกุล
  3. คุณจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
  4. คุณอุษาวดี  นุ่นแก้ว
  5. คุณยุพาวรรณ  ลินิฐฎา
  6. คุณชาญณรงค์  จำเมือง
  7. คุณมลวิภา  อุดมจิตร