ตรวจสอบรายการ กรณีไม่สามารถใช้ดีล Ensogo ได้


tesco-visa-finance-service.jpg
สมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าทุกประเภท
กรณีไม่สามารถใช้ดีล Ensogo ท่านสามารถตรวจสอบรายการ โดยส่งเอกสารประกอบดังนี้
1. สำเนาคูปองที่ระบุเลขที่ หรือ เอกสารยืนยันการซื้อดีล (ประเภทสินค้า บริการ และชื่อร้านค้า)
2. จดหมายปฏิเสธการให้บริการ หรือการจัดส่งสินค้าของร้านค้า
3. กรณีติดต่อทางโทรศัพท์ โปรดระบุชื่อร้านค้า เจ้าหน้าที่ และวันที่
 
โดยติดต่อศูนย์บริการบัตรฯ โทร.1712 กด 1 หรือ E-mail address: CSM[email protected] ให้บริการ 24 ชั่วโมง

กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรเครดิตของท่าน โดยแนบ “หนังสือขอตรวจสอบรายการ” ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาปฏิเสธรายการ โดยเป็นดีลที่ยังไม่ได้ใช้บริการ และไม่หมดอายุ (ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคูปอง)
อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงสามารถใช้คูปองท่านได้ ณ ร้านค้าดังต่อไปนี้ 
ร้านค้าที่ยังใช้คูปอง Ensogo ได้ ยังมีร้านค้าที่ใช้บริการได้ดังนี้
• Burger King
• The Pizza
• Sizzler
• Maisen
• Carf’s Jr.
• วนัช กูดูร์ ลาดพร้าว
• Simply W เช็นทรัลลวดพร้าว
• SF Cinema
• Café de Salil
• Squeeze by Tipco
• White Orchid River Cruise
• Paul @Central world
• Zedere de Café
• Outback Steakhouse
• Humming Birds
• Kitchen & Garden (เลียบด่วน)
• อิตาเลรียน พราวฟ้า ทาวน์อินทราวน์
• Hokkaido Seafood ทาวน์อินทาวน์
• The Arch
• ลิ้มเปล่าโหงว
• Plethors Spa
• The Terrace เช็นทรัล เวสต์เกท
• Katsuya
• โอชา คาเฟ่
• Skin food Shopping
• Chateau de Khao Yai (จ่ายเพิ่ม1,000 บาท)
• ไอยปุระ@ เกาะช้าง (ใช้ได้แบบมีเงือนไข)