แจ้งยกเลิกการส่งรหัส OTP ผ่านช่องทาง email


chang-otp.jpg
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ บริษัทจะยกเลิกการส่งรหัส OTP ผ่านช่องทาง E-mail โดยท่านสามารถรับ OTP ผ่านช่องทาง SMS และสำหรับท่านผู้ถือบัตรหลัก ท่านสามารถเลือกรับ OTP ผ่านแอปพลิเคชั่น Uchoose ได้อีก 1 ช่องทาง สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิต

To strengthen security of your online  transaction, from 5pm of September 22, 2020 onward we will stop sending OTP to your email address and will send to your provided mobile phone number via SMS . For primary cardholder, you can also choose to receive OTP via Uchoose. For more information, please contact customer service.

ศูนย์บริการบัตรเครดิต
โทร 1712 กด 1 ทุกวัน ตลอด 24 ชม. | สำหรับการโทรจากต่างประเทศ +66 2 627 6033

Contact Tesco Card Customer Service
Tel 1712 press 1 Open 24 hrs. everyday | From Outside Thailand +66 2 627 6033

TescoVisa_Uchoose-detail-02.jpg

หรือแสกน QR TMS-Website-Download-UCHOOSE_QR-code.jpg