ขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยาปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ