ประกาศรายชื่อผู้โชคดี อิ่ม MK เฮญี่ปุ่น


MK-japan-luckydraw-(1).JPG

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี อิ่ม MK เฮญี่ปุ่น
คุณธรรมศกร ฉิมคล้าย

รายละเอียดสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อิ่ม MK เฮญี่ปุ่น ร่วมกับบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
ผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นจำนวนเงิน 9,500.- บาท
*ของรางวัลเป็นแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารางวัลละ 190,000.- บาท (1 รางวัลมี 2 ที่นั่ง)