ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "พาโมเน่ ขับรถเที่ยวใต้"


โมเนเทยวภาคใต-06_ประกาศ.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “พาโมเน่ ขับรถ เที่ยวใต้”

รายชื่อผู้ได้รางวัล Voucher ที่พัก จำนวน 3 รางวัล* :
1. Krabi Resort - ห้อง Beachfront pool villa 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,500 บาท

  • Warin Siripitugs

2. Amatara Wellness Resort Phuket – ห้อง Bay view pool villa 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,400 บาท

  • Siriwan Sweet-Cool

3. Sala Samui - ห้อง Garden Pool Villa 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,300 บาท

  • Wannee Chaimongkhon

 
รายชื่อสำรอง :

  1. Saran Kosinsenee

  2. Susaron Lawutai

  3. Peeranuch Aemchaona

  4. Sawita Srivilaisakul

  5. NiceNice Nithinand Aroonrut

 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะ
ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น), เบอร์โทรศัพท์
พร้อมกับที่อยู่ Email ในการจัดส่งของ Voucher รางวัล ทาง Inbox คลิก >> http://bit.ly/TMSinbox
ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2564 ภายในเวลา 17:00 น. เท่านั้น

 

กติกา :

 

1. กดไลค์เฟสบุคเพจ @Tescolotusmoney

2. คอมเมนท์ใต้โพสต์ ตอบคำถามว่า “โมเน่ขับรถผ่านกี่ที่ ที่ไหนบ้าง? และอยู่จังหวัดอะไร?” แท๊กชวนเพื่อนอีก 2 คน พร้อมบอกเหตุผลที่อยากไปแบบไม่เหมือนใครและโดนใจกรรมการที่สุด
3. แชร์โพสต์กิจกรรม พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) และติดแฮชแท็ก #Tescolotusmoney #TMStravel เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์
 

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์รับ! Voucher ที่พัก จำนวน 3 รางวัล*
• Krabi Resort - ห้อง Beachfront pool villa จำนวน 1 รางวัล
• Amatara Wellness Resort Phuket – ห้อง Bay view pool villa จำนวน 1 รางวัล
• Sala Samui - ห้อง Garden Pool Villa จำนวน 1 รางวัล

 


เงื่อนไขกิจกรรม :
• ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2564 (เวลา 23:00 น.)
• ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 17:00 น. ผ่านทาง TMS Facebook
• สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกกิจกรรมและแจกของรางวัลเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดไลค์เฟสบุคเพจ @tescolotusmoney
• ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดรายการเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
• บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ โดยคอมเมนท์ใต้โพสต์ ตอบคำถามว่า “โมเน่ขับรถผ่านกี่ที่ ที่ไหนบ้าง? และอยู่จังหวัดอะไร?” แท๊กชวนเพื่อนอีก 2 คน พร้อมบอกเหตุผลที่อยากไปแบบไม่เหมือนใครและโดนใจกรรมการที่สุด แชร์โพสต์กิจกรรม พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) และติดแฮชแท็ก #Tescolotusmoney #TMStravel เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์
• สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน ต่อ 1 คำตอบ เท่านั้น กรณีส่งหลายคำตอบจะยึดถือคำตอบแรกเป็นหลักเท่านั้น
•พนักงานบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รวมถึงพนักงานบริษัทในเครือกรุงศรี ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
• หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2564 ก่อนเวลา 17:00 น. เท่านั้น
• หากไม่มีการยืนยันตนภายในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ยืนยันตนตามกติกา ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2564
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
• คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
• Krabi Resort -  ห้อง Beachfront pool villa 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,500 บาท เข้าพักได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 (และยกเว้นวันที่ 10-15 เม.ย.64) , Amatara Wellness Resort Phuket – ห้อง Bay view pool villa 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,400 บาท เข้าพักได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 (เว้นวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565) , Sala Samui - ห้อง Garden Pool Villa 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า5,300 บาท เข้าพักได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 (ไม่ร่วมวันหยุดเทสกาลสงกรานต์เนื่องจากที่พักเต็ม และเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากเข้าตรงกับวันหยุดคิดเพิ่ม 2,000 บาท)
• จัดกิจกรรมโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น