ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "รูดอะไรดี? มีของขวัญให้ตัวเอง"


20210121_210122_ประกาศรายชอ.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม
 “รูดอะไรดี? มีของขวัญให้ตัวเอง”

รายชื่อผู้ได้รางวัล Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล :
 1. สมพร เลิศวรสิน
 2. Pongsin Keawyai
 3. Soui Orapan
 4. Nu Koy
 5. Tuk Busaba
 6. Supree Feepakproa
 7. Lanla Aeya
 8. Waraporn Liewkayasuwan
 9. Ratchaneekorn Imrungruang
 10. Tuanjai Pitta
 11. Tar Salila
 12. Porntip Luangkittipong
 13. ศุภชัย เตชะเสน
 14. Pisanu Jaroenpra
 15. สุพจน์ เหลืองกิตติพงศ์
 16. ฉวีวรรณ วงษ์โชติวัฒน์
 17. อัญชนา เตชะเสน
 18. Subsakul Techasen
 19. Nongt Superjiw
 20. Pongsakorn Nongc

รายชื่อสำรอง :
 1. Nonglek Suthee
 2. Lex Lex
 3. Mongmong Surapong
 4. Somsri Vongdeelerd
 5. วรรณภา สาระพันธ์
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะ
ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า (บัตรหลักหรือบัตรเสริม), เบอร์โทรศัพท์
พร้อมกับที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ทาง Inbox คลิก >>  http://bit.ly/TMSinbox 
ภายในวันที่ 6 ก.พ. 2564 เวลา 17:00 น. เท่านั้น
 

กติการ่วมสนุก :
1. กดไลค์เฟสบุคเพจ @tescolotusmoney
2. แคปเจอร์ภาพบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ให้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมพอดี และคอมเมนท์ใต้โพสต์ว่า “ปีนี้คุณจะใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า รูดอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง?” เช่น ปีนี้จะรูดซื้อไอโฟน 12 เป็นต้น
3. กดแชร์กิจกรรมและตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) พร้อมติดแฮชแท็ก #TMSNewyearGift เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ 20 คนแรก มีสิทธิ์รับ Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล
 
เงื่อนไขกิจกรรม :
• ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ม.ค. 2564
• ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 17:00 น. ผ่านทาง TMS Facebook
• สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกกิจกรรมและแจกของรางวัลเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า (บัตรหลักหรือบัตรเสริม) เท่านั้น
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดไลค์เฟสบุคเพจ @tescolotusmoney
• ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดรายการเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
• บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ โดยแคปเจอร์ภาพบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ให้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมพอดี แล้วคอมเมนท์ใต้โพสต์ว่า “ปีนี้คุณจะใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า รูดอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง” เช่น จะรูดซื้อไอโฟน 12 เป็นต้น พร้อมกดแชร์กิจกรรมและตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) พร้อมติดแฮชแท็ก #TMSNewyearGift
• สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน ต่อ 1 คำตอบ เท่านั้น กรณีส่งหลายคำตอบจะยึดถือคำตอบแรกเป็นหลักเท่านั้น
• พนักงานบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รวมถึงพนักงานบริษัทในเครือกรุงศรี ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
• หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตนมชื่อนามสกุล, หมายเลขบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า (บัตรหลักหรือบัตรเสริม) พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 6 ก.พ. 2564 เวลา 17:00 น.
• หากไม่มีการยืนยันตนภายในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ยืนยันตนตามกติกาภายในวันที่ 15 มี.ค. 2564
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
• คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
• จัดกิจกรรมโดย บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น