ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ช่วยโมเน่ ป้องกัน COVID-19"


Banner-Activity-230221.jpg
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “ช่วยโมเน่ป้องกัน COVID-19”

รายชื่อผู้ที่ได้รางวัล Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 200 บาท จำนวน 20 รางวัล

 1. Wuttichai Thongchai

 2. Mongmong Surapong

 3. สมพร เลิศวรสิน

 4. สุกัญญา วันเย็น

 5. Porntip Rungruang

 6. อุษา อ่อนสุวรรณ

 7. Susaron Lawutai

 8. Sappae Sapta

 9. Thanakorn Nontakijbumroong

 10. Navarat Paneetapalin

 11. Nursing Tom Man Nures

 12. แมงไม่เม่า ไม่เม่า

 13. Boonying Paneetapalin

 14. Pongsin Keawyai

 15. Pan Tan

 16. Tar Salila

 17. Yupinya Paneetapalin

 18. Toon Taro

 19. ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์

 20. Rattakorn Aoopkhao

รายชื่อผู้ที่ได้รางวัล สายรัดโมเน่ จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 2 ชิ้น)

 1. Sasinanrata Phatharawatpokin

 2. Fiesta Kiratiyotin

 3. Soui Orapan

 4. Peeranuch Aemchaona

 5. ฉวีวรรณ วงษ์โชติวัฒน์

 6. Tuanjai Pitta

 7. Porntip Luangkittipong

 8. Pun Pang

 9. Tunyakorn Phianpoy Anuwat

 10. Duangrat Sansitha

 11. กันตพงศ์ ลายทิพย์

 12. Bank Kiiss

 13. วิยะดา มหาอุดม

 14. วัยรุ่นเมืองนนท์ คนสู้ชีวิต

 15. Almond Latte Frappe

 16. Pornchai Mahaudom

 17. ชาคริต ภวภูตานนท์

 18. Wiphansa Tophoklang

 19. Piroon Poonrai

 20. Pupae Chotip

 
รายชื่อสำรอง

 1. Piyaporn Madee

 2. นาตยา หมู่สุขศรี

 3. ดวงรัตน์ โพธิ์สว่าง

 4. มยุรี มะลินิล

 5. ยุภาพร แม่น้องคริส

 6. ลูกสาวคนดี คนเมืองราช

 7. ลูกสาวคนดี คนเมืองราช

 8. Usatawan Tawanusa

 9. Dai Dayana Payangsayi

 10. Ekkachai Lim

 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะ
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) , เบอร์โทรศัพท์ พร้อมกับที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล
ทาง Inbox คลิก >>  http://bit.ly/TMSinbox
ภายในวันที่ 8 มี.ค. 2564 ภายในเวลา 17:00 น. เท่านั้น
 กติการ่วมสนุก :
1.กดไลค์เฟสบุคเพจ @Tescolotusmoney
2.แคปเจอร์ภาพโมเน่ใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง แล้วบอกว่า “ชีวิตแบบ New Normal ของคุณ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?” คอมเมนท์ใต้โพสต์ 40 คนแรกเท่านั้น
3.กดแชร์กิจกรรมและตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) พร้อมติดแฮชแท็ก #TMSNewNormal เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์รับ! Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 200 บาท จำนวน 20 รางวัล หรือ สายรัดโมเน่ จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 2 ชิ้น)

 

   

เงื่อนไขกิจกรรม :

• ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.– 27 ก.พ. 2564
• ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 17:00 น. ผ่านทาง TMS Facebook
• สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกกิจกรรมและแจกของรางวัลเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดไลค์เฟสบุคเพจ @tescolotusmoney
• ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดรายการเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
• บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ 40 คนแรก โดยแคปเจอร์ภาพโมเน่ใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง แล้วบอกว่า “ชีวิตแบบ New Normal ของคุณ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?” คอมเมนท์ใต้โพสต์ พร้อมกดแชร์กิจกรรมและตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) พร้อมติดแฮชแท็ก #TMSNewNormal
• สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน ต่อ 1 คำตอบ เท่านั้น กรณีส่งหลายคำตอบจะยึดถือคำตอบแรกเป็นหลักเท่านั้น
• พนักงานบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รวมถึงพนักงานบริษัทในเครือกรุงศรี ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
• หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 8 มี.ค. 2564 ภายในเวลา 17:00 น.
• หากไม่มีการยืนยันตนภายในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ยืนยันตนตามกติกา ภายในวันที่ 11 เม.ย. 2564
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
• คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
• จัดกิจกรรมโดย บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น