ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "จังหวัดแรกที่อยากไปซ้ำ"


activity-banner-sep-01.jpg

 


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "จังหวัดแรกที่อยากไปซ้ำ"

รายชื่อผู้ที่ได้รางวัล Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล
 

 1. สมพร เลิศวรสิน

 2. Sasinanrata Phatharawatpokin

 3. Pisit Lilitwarangkul

 4. Rattakorn Aoopkhao

 5. Tar Salila

 6. Susaron Lawutai

 7. Hui Orathai

 8. สุกัญญา วันเย็น

 9. Don Udon

 10. Pongsin Keawyai

 11. Somrong Nonta

 12. Apiradee Unyamanee

 13. Oilyoily Narak

 14. Wuttichai Thongchai

 15. Johnton Law

 16. Bank Kiiss

 17. Sawita Srivilaisakul

 18. Korrakot Jaisawan

 19. ยุพาพิศ วินัยรักษ์

 20. Nu Koy

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะ
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) , เบอร์โทรศัพท์ พร้อมกับที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ทาง Inbox คลิก >>  http://bit.ly/TMSinbox  ภายในวันที่ 6 ต.ค. 2564 ภายในเวลา 17:00 น. เท่านั้น

 กติกา :
1. กดไลค์เฟสบุคเพจ @Lotussmoney และ ฟอลโลว IG @lotussmoney
2. ตอบคำถามที่ว่า ‘จังหวัดแรกที่อยากไปซ้ำหลังคลายล็อคคือจังหวัดอะไร?’ พรัอมโพสต์ภาพคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น และเหตุผลที่อยากไปใต้โพสต์กิจกรรมนี้ ได้สร้างสรรค์และโดนใจกรรมการที่สุด
3. แชร์โพสต์กิจกรรม ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) และติดแฮชแท็ก #Lotussmoney #Lotusvisatravel เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์

 

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์ TescoLotus Gift Card 300 บาท 20 รางวัล
 

   

เงื่อนไข :

• ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 64 – 27 ก.ย. 64 (เวลา 23:00 น.)
• ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 17:00 น. ผ่านทาง Website
• สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกกิจกรรมและแจกของรางวัลเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดไลค์เฟสบุคเพจ @Lotussmoney และ ฟอลโลว IG @lotussmoney
• ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดรายการเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
• บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบ ตอบคำถามที่ว่า ‘จังหวัดแรกที่อยากไปซ้ำหลังคลายล็อคคือจังหวัดอะไร?’ พรัอมโพสต์ภาพคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น และเหตุผลที่อยากไปใต้โพสต์กิจกรรมนี้ ได้สร้างสรรค์และโดนใจกรรมการที่สุด
• สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน ต่อ 1 คำตอบ เท่านั้น กรณีส่งหลายคำตอบจะยึดถือคำตอบแรกเป็นหลักเท่านั้น

• สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกกิจกรรมและแจกของรางวัลเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) โดยต้องเป็นเจ้าของหมายเลขบัตรเครดิตในการยืนยันสิทธิ์รับรางวัลเท่านั้นเท่านั้น

• พนักงานบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รวมถึงพนักงานบริษัทในเครือกรุงศรี ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
• หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ภายในวันที่ 6 ต.ค. 2564 ก่อนเวลา 17:00 น. เท่านั้น
• หากไม่มีการยืนยันตนภายในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ยืนยันตนตามกติกา ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2564
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
• คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
• จัดกิจกรรมโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น