สมัครบัตรเครดิตโลตัส ผ่าน UChoose

• รับกระเป๋าเดินทาง CAGGIONI รุ่น Bubble Blue ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,490 บาท* เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-statement)
และใช้จ่ายสะสมครบ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ 

หรือ สมัครบัตรและมียอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ

พิเศษ! ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการสูงสุด (50 ท่านแรก) รับเพิ่มกระเป๋า City Backpack ELLE มูลค่า 3,290 บาท**

*โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่าง

*ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี