สมัครบัตรเครดิตโลตัส ผ่าน UChoose

  • รับกระเป๋าเดินทาง CAGGIONI รุ่น Rose Gold ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,950 บาท* เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 
    (e-statement) และใช้จ่ายสะสมครบ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ
    หรือ สมัครบัตรและมียอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ

*โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่าง

*ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี