ซื้อประกันภัยรถยนต์ จะชั้นไหนก็คุ้ม สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส

ลูกค้าใหม่ ซื้อประกันภัยรถยนต์ จะชั้นไหนก็คุ้ม ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส

- รับกระเป๋า Color Block Vertical Tote Bag ELLE ขนาด 18*15.5*5  นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 เบี้ยฯ สุทธิ (หลังหักส่วนลด) 11,000 บาทขึ้นไป
- รับกระเป๋ารับกระเป๋า  Color Block Shopping Bag ELLE 12*8*3 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น  มูลค่า 890 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 หรือ ชั้น 2+ เบี้ยฯ สุทธิ (หลังหักส่วนลด) 5,500 บาทขึ้นไป  
ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน  2566
จำกัดของสมนาคุณ 1 ชิ้น / ผู้เอาประกันภัย 1 ราย ตลอดรายการ
 

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากด้านล่าง

แพลทินัม บียอนด์
( รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป )
แพลทินัม รีวอร์ด
( รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป )
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
*เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566
• รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ ผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส หรือ ซื้อผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 0-2627-8888
• ลูกค้าใหม่ หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันภัยสำหรับรถที่ทะเบียนรถยนต์นั้นไม่เคยซื้อประกันภัยรถยนต์กับทาง บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ เคยซื้อแล้วและไม่ได้ต่ออายุกับบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
• ของสมนาคุณที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 เบี้ยฯ สุทธิ (หลังหักส่วนลด) 11,000 บาทขึ้นไป/ผู้เอาประกันภัย 1 ราย ตลอดรายการ คือ กระเป๋า ELLE Color Block Vertical Tote Bag จำนวน 1 ใบ ขนาด 18*15.5*5  นิ้ว มูลค่า 1,890 บาท
• ของสมนาคุณที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 หรือ ชั้น 2+ เบี้ยฯ สุทธิ (หลังหักส่วนลด) 5,500 บาทขึ้นไป/ผู้เอาประกันภัย 1 ราย ตลอดรายการ
คือ กระเป๋า  ELLE Color Block Shopping Bag จำนวน 1 ใบ ขนาด 12*8*3 นิ้ว มูลค่า 890 บาท
• สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ผ่านเคาน์เตอร์  โลตัส มันนี่ พลัส สามารถรับของสมนาคุณ ได้ ณ จุดขาย หรือหากซื้อผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 0-2627-8888 บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ภายใน 45 วัน หลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
• สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ 1 ชิ้น/ 1 กรมธรรม์  และจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือรับของสมนาคุณ และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรายการอื่นได้อีก
• บริษัทผู้รับประกันภัยที่ร่วมรายการ ได้แก่ บมจ.วิริยะประกันภัย, บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์, บมจ.เมืองไทยประกันภัย, บมจ.กรุงเทพประกันภัย, บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย, บมจ.เออร์โก้ประกันภัย(ประเทศไทย), บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีน(ประเทศไทย), บมจ.สินมั่นคงประกันภัย และบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• กรณีใช้ส่วนลดพนักงานในเครือจะไม่สามารถร่วมแคมเปญนี้ได้
• บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ในกรณีที่ของสมนาคุณหมด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของสมนาคุณในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส หรือ โทร. 0-2627-8888