ซื้อประกันภัยรถยนต์ คู่กับพ.ร.บ. รับบัตรเติมน้ำมันบางจาก สูงสุด 500 บาท*

รับบัตรเติมน้ำมันบางจาก สูงสุด 500 บาท* เมื่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือชั้น 2+ จากหลากหลายบริษัทประกันภัยชั้นนำ คู่กับพ.ร.บ. ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส


• ระยะเวลาโปรโมชัน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566
• บัตรเติมน้ำมันบางจาก จะจัดส่งให้ภายใน 30 วัน หลังจากกรมธรรม์อนุมัติ

- ผู้ซื้อควรศึกษา และทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
- ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากด้านล่าง

แพลทินัม บียอนด์
( รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป )
แพลทินัม รีวอร์ด
( รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป )
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566
• แคมเปญส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อ และชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คู่กับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ในวันที่, สาขาเดียวกัน โดยรถคันที่เอาประกันภัยจะต้องเป็นรถคันเดียวกัน พิจารณาจากทะเบียนรถยนต์,เลขตัวถังรถยนต์ต้องตรงกัน ชำระเบี้ย ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส เท่านั้น
• ลูกค้าใหม่ คือ ลูกค้าที่ไม่เคยซื้อประกันภัยรถยนต์กับทาง บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (โลตัส โบรคเกอร์) หรือ เคยซื้อแล้วและไม่ได้ต่ออายุกับบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (โลตัส โบรคเกอร์)  ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะต้องเป็นบริษัทประกันภัยเดียวกันเท่านั้น
• ประเภทรถที่ร่วมรายการ มีดังนี้ รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถกระบะ 2 ประตู, รถตู้ ทั้งประเภทจดส่วนบุคคล และเชิงพาณิชย์
• รับบัตรเติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 500 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 11,000 บาทขึ้นไป คู่กับ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
• รับบัตรเติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 300 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 5,500 บาทขึ้นไปคู่กับ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
• บัตรเติมน้ำมันบางจาก จะจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ซื้อที่ให้ไว้ ณ วันที่ชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ภายใน 30 วัน หลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
• รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะบริษัทผู้รับประกันภัยที่ร่วมรายการ ได้แก่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย, บมจ.สินมั่นคงประกันภัย, บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.ไทยศรีประกันภัย
• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น 1 จะต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น 1 ประเภทซ่อมห้าง และซ่อมอู่ ของ บมจ.กรุงเทพประกันภัย, บมจ.สินมั่นคงประกันภัย เข้าร่วมรายการส่งสริมการขายนี้
• สำหรับ บมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ.ไทยศรีประกันภัย จะเป็นประกันภัยภาคสมัครใจชั้น 1 ซ่อมอู่ เข้าร่วมรายการส่งสริมการขายนี้
• กรมธรรม์คุ้มครองหลังการชำระเบี้ยและผ่านการพิจารณารับประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยแล้วเท่านั้น
• อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย
• การเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยให้อ้างอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งตามเล่มทะเบียนรถยนต์ 
• ในกรณีที่ผู้ขับขี่ นำรถยนต์ไปใช้งาน หรือมีการดัดแปลงรถยนต์ เพื่อนำไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ความเสียหายนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• กรณีใช้ส่วนลดพนักงานในเครือ หรือเข้าร่วมโครงการเงินทดรองจ่าย จะไม่สามารถร่วมแคมเปญนี้ได้
• บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส หรือ โทร. 0-2627-8888